Data:
Wtorek, 09.02.2016
Imieniny:
Bernarda, Eryki
Szukaj:   » Karta Dużej Rodziny

Uprzejmie informuję, że zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny określa ustawa z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzice (rodzic) lub małżonek mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

01-02-2016 - czytaj wiecej...   

   » Informacja dotycząca zagrożeń wynikających ze spalania odpadów komunalnych w piecach domowych

W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach Urząd Gminy w Małkini Górnej przypomina, że spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia  i środowiska forma „zagospodarowania” odpadów. Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka.

01-02-2016 - czytaj wiecej...   

   » Informacja dotycząca Programu: Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni

Informuję, że od dnia 04.04.2016r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków od osób fizycznych w ramach programu:

„ Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłownize środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

01-02-2016 - czytaj wiecej...   

   » Gospodarka odpadami komunalnymi

INFORMACJA

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że Gmina Małkinia Górna z dniem 1 lipca 2013 r. przejęła obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Wobec powyższego obowiązkiem było złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób nieselektywny lub selektywny.

29-01-2016 - czytaj wiecej...   

   » Zakup motopompy pożarniczej dla Ochotniczej straży Pożarnej w Prostyni

„Zakup sprzętu ratowniczego –motopompy pożarniczej
dla Ochotniczej straży Pożarnej w Prostyni” dofinansowano przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie  www.wfosigw.pl

w formie dotacji w kwocie 10 606,00 zł.

29-01-2016 - czytaj wiecej...   

   » DOFINANSOWANIE USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

NA DOFINANSOWANIE USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU
GMINY MAŁKINIA GÓRNA

NA ROK 2016

29-01-2016 - czytaj wiecej...   

   » Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy w dniu 29 stycznia 2016 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 stycznia 2016 r. (piątek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1, odbędzie się XX sesja Rady Gminy Małkinia Górna, zwołana na wniosek Wójta Gminy, z następującym porządkiem obrad:

28-01-2016 - czytaj wiecej...   

| Archiwum Wiadomości |


Biuletyn Informacji Publicznej

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Oświata

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.