Data:
Piątek, 24.11.2017
Imieniny:
Emmy, Flory, Romana
Szukaj:   Gmina Małkinia Górna jest jedną z 13 gmin uczestniczących w Sieci Ekoturystycznej „ Między Bugiem a Narwią”. Sieć ta powstała w roku 2010 w wyniku działań, które przez półtora roku prowadził Społeczny Instytut Ekologiczny.

   W wyniku wspólnej pracy zawiązała się grupa lokalnych przedsiębiorców, gospodarzy, artystów, działaczy społecznych, którzy zdecydowali się na działania w duchu ekoturystyki. Do sieci należy obecnie 26 różnych obiektów, a 8 z nich  uzyskało Polski Certyfikat Ekoturystyczny, przyznawany przez Społeczny Instytut Ekologiczny i zarządzany wspólnie przez SIE oraz dwa stowarzyszenia: Mazowiecko-Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne i Stowarzyszenie gospodarstw agro i ekoturystycznych „Mazowieckie Wierzby”.

   Na terenie naszej Gminy do sieci przystąpiły 4 obiekty: Hodowla Kóz. Gospodarstwo Agroedukacyjne Zofii i Jerzego Kolanowski w Glinie, Prywatne Muzeum Andrzeja Kongiela w Prostyni oraz 2 gospodarstwa agroturystyczne  Marty Deniszewskiej i Ewy Rudo z Prostyni. Dwa z nich – Gospodarstwo Agroedukacyjne w Glinie i Muzeum w Prostyni otrzymały Certyfikat Ekoturystyczny.

Więcej informacji na http://www.bugnarew.pl/


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u