Data:
Poniedziałek, 23.10.2017
Imieniny:
Edwarda, Marleny, Seweryna
Szukaj:Aktywizacja społeczno – gospodarcza poprzez zwiększenie zasięgu przestrzennego dróg gminnych – przebudowa drogi dojazdowej do stacji PKP w Małkini Górnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Priorytet III - Regionalny system transportowy, działanie 3.1. - Infrastruktura drogowa

Beneficjent Gmina Małkinia Górna
Poziom dofinansowania z EFRR: 85 %

   Głównym przedmiotem projektu jest przebudowa wjazdu na stacje PKP „Małkinia” o długości jezdni 328,93 mb, przebudowa chodników o długości 415 mb, wykonanie 83 miejsc parkingowych, zatoki autobusowej oraz modernizacja i usprawnienie ruchu na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką.

   Przedsięwzięcie polega na przebudowie odcinka istniejącej ulicy dojazdowej wraz z urządzeniami związanymi z funkcjonowaniem ulicy i parkingu na terenie stacji kolejowej w m. Małkinia Górna. W zakres przebudowy wchodzą następujące elementy:

- wykonanie rozbiórki istniejących elementów drogowych – krawężników, chodników, elementów ogrodzenia,
- wycinka drzew kolidujących z budową dojazdu i zatoki parkingowej,
- odkrycie istniejących kabli energetycznych i zabezpieczenie ich poprzez nałożenie rur osłonowych, przesunięcie kabla telekomunikacyjnego,
- wykonanie studni wpustowych , przykanalika, separatora i osadnika,
- odmulenie i oczyszczenie istniejącego zbiornika na wodę,
- wykonanie korytowania pod jezdnię, parking i chodniki,
- wykonanie okrawężnikowania jezdni,
- ułożenie warstwy pospółki,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w dwóch warstwach,
- wykonanie nawierzchni jezdni oraz zatoki autobusowej i parkingów,
- wykonanie nawierzchni chodników,
- wykonanie i uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego.

Długość odcinków objętych projektem wynosi:
- odcinek główny dojazdu – 96,07 mb,
- prawy sięgacz – 57,82 mb,
- lewy sięgacz – 47,82 mb,
- odcinek wzdłuż torów – 127 mb.

   Wybudowane elementy poprawią warunki parkowania pojazdów oraz ruch pojazdów i pieszych przy jednoczesnym uporządkowaniu i poprawie płynności ruchu. 

   Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.mazowia.euBiuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u