Data:
Środa, 26.07.2017
Imieniny:
Anny, Mirosławy, Joachima
Szukaj:Szanowni Państwo!

W celu poprawienia jakości życia mieszkańców naszej gminy, Urząd Gminy rozpoczął prace związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022. Na ujęte w Programie działania będziemy starali się pozyskać środki finansowe z programów unijnych.

Rewitalizacja to działanie skupione na zdegradowanym obszarze gminy, którego celem jest jego ożywienie i doprowadzenie do stanu, w którym dany obszar staje się wartościowy i funkcjonalny. Rewitalizacja to nie tylko remonty zniszczonych domów, ulic, parków, ale także rozwiązania dotyczące istniejących problemów środowiskowych i społecznych. Rewitalizacja to działanie, które ma doprowadzić do stworzenia wizji rozwoju obszarów, w których te problemy występują.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Małkinia Górna to dokument, który określi kierunki takich działań w naszej gminie.

Wypełniając ankietę, macie Państwo możliwość aktywnie włączyć się w proces rewitalizacji gminy. Możecie współtworzyć kompleksową strategię podniesienia jakości życia mieszkańców gminy poprzez wskazanie inwestycji i akcji społecznych, które mogą się do tego przyczynić. Wpisanie planowanych przez siebie działań do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Małkinia Górna zapewni wskazanym przedsięwzięciom solidne podstawy do ubiegania się w przyszłości o fundusze unijne, oraz sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom jej mieszkańców.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety i wskazanie obszarów gminy, które Państwa zdaniem wymagają pilnej interwencji.


Wójt Gminy Małkinia Górna
Bożena Kordek         

 

ANKIETA W WESJI PDF DO WYDRUKOWANIA

 

 1. Ustawa z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji
 2. Wytyczne dotyczące przygotowania projektów rewitalizacyjnych
 3. Uchwała nr 128.XXI.2016 z 23.03.2016 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Programu Rewitalizacji
 4. Zarządzenie nr 45.2016 z 05.04.2016 w sprawie powołania Zespołu
 5. Diagnoza wyznaczania obszarów zdegradowanych i rewitalizacji
 6. FORMULARZ KONSULTACYJNY
 7. Zarządzenie nr 114.2016 z 04.11.2016 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru
 8. Formularz propozycji projektu
 9. Mapa obszarów rewitalizacji
 10. Projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022
 11. Formularz konsultacyjny


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u