Data:
Piątek, 24.11.2017
Imieniny:
Emmy, Flory, Romana
Szukaj:Informacja o zwołaniu XL sesji Rady Gminy w dniu 27 października 2017 r.

 Uprzejmie informuję, że w dniu 27 października 2017 r. (piątek) o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. Przedszkolnej 3, odbędzie się XL zwyczajna sesja Rady Gminy Małkinia Górna, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Małkinia Górna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kańkowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Daniłowo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Małkinia Górna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2017-2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nietubyć         Dodano: 20-10-2017 14:10


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u