Data:
Czwartek, 23.11.2017
Imieniny:
Adeli, Felicyty, Klemensa
Szukaj:Przebudowa ulicy Kolejowej z dofinansowaniem unijnym

W najbliższym czasie ruszą roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej - ulicy Kolejowej w Małkini Górnej. Wartość inwestycji to koszt 498 693,14 zł. Część środków, w wysokości 309 725,00 zł gmina pozyskała ze środków unijnych, z programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jest to najbardziej uczęszczany fragment ulicy Kolejowej. W dalszej części, w kierunku torów kolejowych należy uregulować stan prawny gruntów oraz wykonać projekt.

Wniosek złożony został 12.01.2016 r. W dniu 15.07.2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Wójt Gminy, Pani Bożena Kordek podpisała umowę na dofinansowanie zadania. W dniu 19.04.2017 r. ogłoszony został przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj obejmujący swoim zakresem wykonanie dokumentacji projektowej oraz późniejsze roboty budowlane. W chwili obecnej gotowy projekt złożony został do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej i oczekujemy na wydanie pozwolenia na budowę.

W ramach zadania przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni i chodniki dla pieszych.Planowane prace poprawią estetykę terenu, a także zwiększą bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Właściwe ukształtowanie nawierzchni, poprzez spadki poprzeczne i podłużne, w znacznym stopniu poprawią odwodnienie terenu.

Długość projektowanej jezdni wynosi 407,83 m. Chodnik usytuowany po południowej stronie ul. Kolejowej projektowany jest wzdłuż całej jezdni i wyniesie łącznie 407,83 m, a po stronie północnej planuje się wykonanie 60 m chodnika oraz 319,83 m pobocza utwardzonego kruszywem łamanym i naturalnym. Łączna długość chodnika wyniesie 467,83 m. Projektowana szerokość chodnika to od 1,50 do 2,00 m.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30.09.2017 roku.Dodano: 11-07-2017 14:43


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u