Data:
Piątek, 24.11.2017
Imieniny:
Emmy, Flory, Romana
Szukaj:STYPENDIA SZKOLNE 2016/2017 II tura

UWAGA!

 STYPENDIA SZKOLNE 2016/2017 II tura

Wypłaty stypendiów szkolnych
będą się odbywały
w kasie Urzędu Gminy w Małkini Górnej,
ulica Przedszkolna 1

w godzinach 9.00 – 14.00, w n/w dniach:

5 – 6 czerwca 2017 r. (poniedziałek, wtorek)

- Szkoła Podstawowa w Kańkowie,
- Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie,
- Szkoła Podstawowa w Orle.

7 czerwca 2017 r. (środa)

- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie,
- Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II  w Prostyni,
- Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej.

8 - 9 czerwca 2017 r. (czwartek, piątek)

- Zespół Szkół Gminnych w Małkini Górnej, ul. Ostrowska 58,
- Zespół Szkół Gminnych nr 2 w Małkini Górnej, ul. Leśna 15,
- (pozostałe: Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, Zespół Szkół Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim, Technikum Kolejowe w Warszawie, Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych).

Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest przedłożenie w Urzędzie Gminy, ul. Nurska 144, p.22 rachunków imiennych wystawionych na rodzica lub ucznia. Rachunki powinny być na odwrocie opisane imieniem i nazwiskiem ucznia, na którego został zakupiony dany towar oraz powinna być podana nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Na co może być przeznaczone stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne - ale i atlasy historyczne, encyklopedia, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, o ile są związane z procesem edukacyjnym. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

 

Wójt Gminy Małkinia Górna
Bożena Kordek        

 Dodano: 29-05-2017 13:59


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u