Data:
Niedziela, 22.10.2017
Imieniny:
Haliszki, Lody, Przybysłšwa
Szukaj:Informacja o zwołaniu XXXIX sesji Rad Gminy w dniu 29 września 2017 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 września 2017 r. (piątek) o godz. 1200 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina przy ul. Leśnej 15, odbędzie się XXXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Małkinia Górna, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1961/3, obręb 0013 z przeznaczeniem pod garaż wolnostojący.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Gminnych w Małkini Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Gminnych nr 2 w Małkini Górnej w Szkołę Podstawową nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Małkinia Górna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2017-2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

  Zbigniew Nietubyć        Dodano: 22-09-2017 13:33


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u