Data:
Czwartek, 23.11.2017
Imieniny:
Adeli, Felicyty, Klemensa
Szukaj:Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2015 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 stycznia 2015 r. (piątek) o godz. 1400 Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 3odbędzie się V zwyczajna sesja Rady Gminy Małkinia Górna z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie protokółów z III i IV sesji Rady Gminy.

2. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla gminy Małkinia Górna na 2015 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru wystąpienia Gminy Małkinia Górna z Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw w gminie Małkinia Górna.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10.Wolne wnioski i sprawy różne.

11.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć       Dodano: 27-01-2015 18:01


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u