Data:
Czwartek, 23.11.2017
Imieniny:
Adeli, Felicyty, Klemensa
Szukaj:Orędzie noworoczne Wójta Gminy

Szanowni Państwo,

Od pewnego czasu sami budujemy "swój dom", sami jesteśmy odpowiedzialni za tempo i jakość życia w naszej gminie. Mnie, jako Wójtowi Gminy dane jest już piąty rok przewodniczyć działaniom na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego gminy. W ostatnich wyborach obdarzyliście mnie Państwo zaufaniem, to Państwo w wyborach bezpośrednich zdecydowaliście, że nadal pełnię tę odpowiedzialną funkcję. Za co z całego serca Państwu dziękuję. Nadmienię jedynie, że zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na mnie ciąży, że służba, jaką pełnię nie jest łatwa i, że dokładam wszelkich starań, aby społeczeństwu naszej gminy żyło się coraz lepiej, dostatniej i bezpieczniej. Moją służbę wykonuję z wielkim zaangażowaniem i świadomością odpowiedzialności, która ciąży na mojej osobie i stanowisku, jakie piastuję. Okazane mi zaufanie traktuję, jako najwyższe zobowiązanie do służby naszej Małej Ojczyźnie.

Szanowni Państwo,

Podsumowując mijający rok mogę stwierdzić z satysfakcją, że był to dobry rok dla rozwoju naszej gminy. Wszystkie założenia budżetowe zostały wykonane. Cieszę się, że z powodzeniem kontynuowaliśmy, w ramach programu pokrywania odpadów cementowo - azbestowych, budowę dróg gminnych w Treblince, w Zawistach Nadbużnych do Rostek Wielkich, w Małkini Dolnej do wsi Sumiężne. W tym roku również udało nam się wybudować drogę dojazdową do pól w Rostkach Kępinie (Zawisty Podleśne - Rostki Wielkie). W Małkini kolejna ulica ma nową nawierzchnię asfaltową, jest to ulica Kadrynała Stefana Wyszyńskiego. Na ulicach Sienkiewicza i Lipowej zostały wykonane podbudowy. W tym roku zmodernizowano ulicę prowadzącą do Komisariatu Policji. Dbamy również o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, poprzez dofinansowanie w tym roku zakupu samochodu ratownictwa technicznego dla OSP, zakup dyżurki do Komisariatu Policji i dofinansowanie remontu Komisariatu. Poczynione zostały kroki w kierunku budowy budynku socjalnego, gdzie znajdą mieszkania ludzie najbiedniejsi, których nie stać na dach nad głową. Zakupiliśmy wóz asenizacyjny dla ZGKiM, po to, aby ułatwić życie społeczeństwu. W tym roku trwały również prace rekultywujące i modernizacyjne Bużyska, które zostało oczyszczone i zarybione. Stawiamy na ochronę środowiska naturalnego. Na przestrzeni całego roku przeprowadziliśmy dwie bezpłatne dla mieszkańców akcje sprzątania gminy. Ponadto dbamy o estetykę naszej gminy, w tym roku ponownie sadziliśmy nowe sadzonki drzew i krzewów, upiększaliśmy skwery. Dla wszystkich mieszkańców gminy w roku 2003 oddaliśmy do użytku w Publicznej Bibliotece punkt informatyczny, gdzie każdy może skorzystać z dostępu do internetu. Od tego roku mamy nowy plac zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży. Rokrocznie w okresie świąt organizujemy akcję charytatywną "Małkińscy Mikołaje", gdzie z udziałem hojnych sponsorów rozdajemy paczki świąteczne dla dzieci. Stawiamy również na rozwój kulturalny społeczeństwa, organizując festyny, m.in.: Nadbużańską Noc Świętojańską, byliśmy również współorganizatorem imprezy "Blues nad Bugiem".

Wszystkie te dokonania są wspólną inicjatywą i sukcesem Rady Gminy, jest to wynik naszej wspólnej pracy.

Szanowni Państwo,

W roku 2003 nie brakło chwil radosnych, zapewne były i te trudniejsze, mieliśmy wiele przeszkód do pokonania. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia, mamy wiele wyzwań, ale jestem pewien, że im sprostamy, powodując, że nasza gmina będzie rozkwitać gospodarczo, społecznie i kulturalnie. Mamy już pewne doświadczenia i pewne osiągnięcia, więc lata przyszłe powinny być lepsze. Stabilność i rozwój gminy to cel na najbliższe lata, tą drogą musimy zmierzać dalej, wierząc we własne siły.

Szanowni Państwo,

Dokonując podsumowania upływającego czasu, patrzymy również w przyszłość, oby okazała się dla naszej gminy łaskawa. Pracując na rzecz społeczeństwa, myślimy perspektywistycznie i dlatego w opracowanym planie wieloletnim znajdują się m.in. tak duże inwestycje, jak budowa drogi Małkinia Dolna ? Sumiężne, budowa drogi do Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini, budowa drogi we wsi Błędnica. Na wymienione w tym miejscu drogi chcemy pozyskać 50% środków z programu SAPARD. Zdobycie tych dotacji będzie stanowić nie lada wyzwanie, wiele zaangażowania i pracy.

Szanowni Państwo,

Proszę wierzyć, że projektując budżet zawsze mamy wiele dylematów, spraw spornych, musimy wypracować kompromis, "złoty środek", taki, który zaspokoi najważniejsze potrzeby Społeczeństwa Małkińskiego, wpłynie na rozwój gminy, poprawę dobrobytu, zadba o najuboższą część społeczeństwa, o rozwój dzieci i młodzieży gminnej, przedsiębiorców, którzy dają miejsca pracy, wesprze osoby bezrobotne, ale też przyczyni się do rozwoju kultury i sztuki na terenie gminy.

Dziedzin życia, nad którymi pracuję ja, pracownicy Urzędu Gminy i cała Rada Gminy jest wiele, wszystkie je musimy w jakimś stopniu zaspokoić, ale wierzę, że może być dobrze, że przyszłe lata powinny być lepsze. I tym optymistycznym akcentem kończę moje orędzie skierowane do wszystkich Mieszkańców Gminy.

Pozwólcie jeszcze Państwo, że prześlę wszystkim życzenia na nadchodzące Święta i Nowy Rok.

Szanowni Państwo,

Życzę Państwu, aby te najpiękniejsze Święta w roku upłynęły Państwu w szczęściu, zdrowiu i wzajemnej miłości, aby były pogodne i ciepłe, a przede wszystkim wolne od codziennych trosk.
Każdemu z Państwa, każdej Rodzinie życzę, by nadchodzący rok przyniósł ze sobą wiele dobrych dni i pomyślnych zdarzeń, by Państwa domy były pełne miłości, zdrowia i spokoju. Życzę Państwu w Nowym Roku spełnienia nadziei i oczekiwań. Życzę wielu dobrych dni i wszystkiego najlepszego tym, którzy borykają się z życiowymi trudnościami, a dalszego powodzenia życzę tym, którym los sprzyja.

Niech Nowy Rok będzie dla nas wszystkich i dla naszej gminy łaskawy! Życzę naszej gminie, by pomyślnie rozwijała się, pokonując z sukcesem wszystkie trudności. Życzę naszej Małej Ojczyźnie rozwoju i dobrobytu. Do Siego Roku!

Wójt Gminy Małkinia Górna
Marek Kubaszewski

Dodano: 2003-12-24 07:31:00


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u