Data:
Piątek, 24.11.2017
Imieniny:
Emmy, Flory, Romana
Szukaj:OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

w sprawie: wyłożenia do publicznego wglądu spisu i karty inwentaryzacyjnej nieruchomości położonych w Błędnicy, obejmujących działki oznaczone numerami ewidencyjnymi  415 i 416

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.).

obwieszczam, że:

 w dniach od 10 grudnia 2015 r. do dnia 10 stycznia 2016 r. zostaną wyłożone do publicznego wglądu spis i karta inwentaryzacyjna części mienia komunalnego gminy Małkinia Górna obejmujące nieruchomości położone w Błędnicy, o łącznej powierzchni 2,39 ha  obejmujących działki o nr:

- 415 o pow. 1,41 ha
- 416 o pow. 0,98 ha

Zainteresowane osoby i jednostki mogą zapoznać się ze spisem i kartą inwentaryzacyjną oraz wnosić ewentualne zastrzeżenia w określonym wyżej terminie w Referacie Rolnictwa Ochrony Środowiska, Handlu i Usług Urzędu Gminy Małkinia Górna ( I piętro, pokój nr 14 ) w godzinach pracy urzędu od 8.00 do 16.00.

Wójt Gminy Małkinia Górna
mgr Bożena Kordek     Dodano: 10-12-2015 15:55


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u