Data:
Czwartek, 23.11.2017
Imieniny:
Adeli, Felicyty, Klemensa
Szukaj:Unijna szansa dla gminy Małkinia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wstępnie zakwalifikował z terenu całej Polski 34 projekty, w tym gronie znalazła się gmina Małkinia. Z terenu województwa mazowieckiego wstępnie zakwalifikowano jedynie 5 projektów: Gospodarki Wodnej i Ściekowej Warszawy, miasta Żyrardów, gminy Łomianki, Kampinoskiego Parku Narodowego oraz gminy Małkinia Górna.
W związku z tym nasza gmina ma szansę w latach 2007-2010 na realizację projektu zakładającego zwodociągowanie i kanalizację całego terenu. Projekt będzie opiewał na niebagatelną kwotę 60 mln. zł., z czego 85% to udział Funduszu Spójności.

Projekt zakłada na terenie gminy następujące działania:
- Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Małkini Górnej,
- Sieć kanalizacyjną w ulicy Nurskiej, Piaski, Mickiewicza, Brokowskiej, Kościelnej i Ostrowskiej o łącznej długości około 13,00 km.,
- Sieć kanalizacyjną w miejscowości: Zawisty Podleśne, Kańkowo, Daniłowo, Błędnica, Małkinia Dolna, Sumiężne, Przewóz, o łącznej długości –25 km.,
- Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Prostyń,
- Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Prostyń, Kiełczew, Treblinka, Poniatowo, Grądy, o łącznej długości około 20 km.,
- Modernizację i rozbudowę SUW w Kańkowie,
- Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Daniłowo, Żachy Pawły, Niegowiec, Orło, Błędnica, Małkinia Dolna, Sumiężne, o łącznej długości 38,50 km.,
- Budowę ujęcia wody wraz ze Stacją Uzdatniania w miejscowości Prostyń,
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Prostyń, Kiełczew, Treblinka, Poniatowo, Grądy, Borowe, Boreczek, o łącznej długości około 29 km.,
- Wymianę istniejącej sieci wodociągowej wybudowanej z rur azbestowych o łącznej długości 4.200 mb w miejscowości Rostki Wielkie i Małkinia Górna,
- Budowę kanalizacji deszczowej na terenie gminy Małkinia Górna o dług. 20 km.

Realizacja projektu ma przynieść duży efekt ekologiczny w zakresie poprawy jakości wód powierzchniowych i polepszenia jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez mieszkańców. Gmina ma szanse na rozwiązanie problemów gospodarki wodno – ściekowej w kompleksowy sposób.


Fundusz Spójności (ang. Cohesion Fund, inaczej nazywany Funduszem Kohezji lub Europejskim Funduszem Kohezji)
Beneficjentami Funduszu Spójności są wyłącznie kraje, w których Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej. W odróżnieniu od funduszy strukturalnych, gdzie beneficjenci usytuowani są na szczeblu regionalnym, Fundusz Spójności dotyczy całego terytorium kraju. W ramach tego Funduszu wsparcie uzyskają dwa sektory: transport (duże transeuropejskie sieci transportu) i środowisko (infrastruktura z zakresu ochrony środowiska). Pozwala on na finansowanie dużych projektów o wartości przekraczającej 10 mln EUR w zakresie: poprawy jakości wód powierzchniowych, zwiększenia dostępności wody do picia i poprawy jej jakości, ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, racjonalizacji gospodarki odpadami, rekultywacji obszarów po przemysłowych oraz wsparcia dla leśnictwa i ochrony przyrodyDodano: 2005-03-07 09:41:54


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u