Data:
Czwartek, 23.11.2017
Imieniny:
Adeli, Felicyty, Klemensa
Szukaj:Elementarz do klasy I

Zgodnie z zapisem art. 22ae. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, ze zm.)w roku szkolnym 2014 / 2015 wszyscy uczniowie klas I szkół podstawowych otrzymają bezpłatnie w szkołach elementarz oraz podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe. Elementarze zostały dostarczone do naszych szkół przez Ministerstwo Edukacji Narodowe na początku sierpnia b.r., natomiast pozostałe podręczniki i zestawy ćwiczeniowe zostaną zakupione przez dyrektorów szkół przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Gmina Małkinia Górna otrzymała na ten cel dotację w kwocie 13398,66 zł.

Podręczniki trafią ogółem do 175 uczniów klas I rozpoczynających  edukację 1 września 2014 r., w tym:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie Skłodowskiej w Małkini Górnej, - 21 uczniów;

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej – 82 uczniów;

3. Szkoła Podstawowa w Kańkowie – 8 uczniów;

4. Szkoła Podstawowa w Orle - 8 uczniów;

5. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie – 13 uczniów;

6. Szkoła Podstawowa w Prostyni – 31 uczniów;

7. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie – 12 uczniów.Dodano: 26-08-2014 21:41


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u