Data:
Wtorek, 21.11.2017
Imieniny:
Janusza, Marii, Reginy
Szukaj:PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Wójt Gminy Małkinia Górna informuje o rozpoczęciu prac dotyczących opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,który stanowić będzie dokument strategiczny dla rozwoju gminy na płaszczyźnie gospodarki energetycznej. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ma na celu wskazanie możliwości zrównoważonego rozwoju poprzez realizację inwestycji efektywnych energetycznie, a tym samym wysoce ekologicznych.

Zapisy planu dotyczą zarówno obiektów, jak i infrastruktury publicznej, przedsiębiorstw działających na terenie gminy, a także jego mieszkańców. Ponadto przyjęcie w/w planu, w sposób zasadniczy ułatwi pozyskiwanie dodatkowych, preferencyjnych środków finansowych w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020.

Szanowni Państwo,

W celu rzetelnego wykonania dokumentu zbierane będą dane dotyczące zużycia paliw na cele grzewcze, montażu technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, planowanych modernizacjach w budynkach publicznych, jak również prywatnych. W związku z powyższym na potrzeby opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej wśród mieszkańców gminy zostanie przeprowadzona ankietyzacja. Przekazane przez Państwa informacje są niezbędne do opracowania wiarygodnego i rzetelnego Planu, który służyć będzie całej społeczności lokalnej Gminy Małkinia Górna. Uprzejmie prosimy o dokładne dane zwłaszcza w pytaniach dotyczących rocznego zużycia energii/ciepła. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej Gminie.

Wszelkie informacje dotyczące
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
wraz z ankietami znajdą Państwo w poniższym załączniku.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy Małkinia Górna, tel. 29 644 80 00, lub u wykonawcy Planu - Meritum Competence, EkoDialog – osoba do kontaktu Ewelina Wiśniewska Meritum Competence mail: ewelina.wisniewska@meritumnet.pl, tel: 668-376-728.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy
ul. Przedszkolna 1
07-320 Małkinia Górna

lub przekazać sołtysowi swojego sołectwa
Ankietę można wypełnić także on-line przez przeglądarkę internetową
i przesłać na adres
poczta@malkiniagorna.pl

Załączniki:
- ankieta dla mieszkańców (osób fizycznych i prawnych) w celu określenia potrzeb termomodernizacji i zwiększenia efektywności energetycznej w Gminie Małkinia Górna
Ankieta DOC
Ankieta PDF
Ankieta ONLINE

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Prezentacja PGN Małkinia Górna
Ulotka PGN Małkinia Górna

 

Wójt Gminy Małkinia Górna
mgr Bożena Kordek

Aktualności:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – spotkanie tematyczne z mieszkańcami gminy 16.10.2015r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – obwieszczenie z dnia 04.11.2015r.

Informacja o dofinansowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Małkinia Górna z dnia 05.11.2015r.

Szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy Małkinia Górna w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dnia 18.11.2015r.

Uchwała nr 113.XIX.2016 z 12.01.2016 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 131.XXI.2016 z 23.03.2016 w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Małkinia Górna

Uchwała nr 137.XXII.2016 z 12.05.2016 w sprawie przyjęcia aktualizacji nr 2 Planu Gospodarki NiskoemisyjnejDodano: 30-09-2015 12:02


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u