Data:
Piątek, 24.11.2017
Imieniny:
Emmy, Flory, Romana
Szukaj:I Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Małkini Górnej

Dzień Edukacji Narodowej to święto pracowników oświaty i wszystkich osób odpowiedzialnych za kształcenie dzieci  i młodzieży. W tym roku w gminie Małkinia Górna  po raz pierwszy zostały zorganizowane I Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się w dniu 13 października 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej. Na zaproszenie Wójta Gminy Pani Bożeny Kordek w uroczystości udział wzięli: Pani Maria Morawska Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowi Mazowieckiej, Ksiądz Kanonik Jan Marek Wróblewski Proboszcz parafii pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Małkini Górnej, Ksiądz Kanonik Tadeusz Kaczyński Proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego, Ksiądz Kanonik Krzysztof Maksimiuk emerytowany Proboszcz Bazyliki Mniejszej w Prostyni,  Wikariusze: Ksiądz Sławomir Brutkowski i Ksiądz Adam Płoński, Radni Rady Gminy, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Pracownicy oświaty oraz Nauczyciele i Pracownicy emerytowani placówek oświatowych w gminie Małkinia Górna.

Na wstępie uroczystości Wójt Gminy Pani Bożena Kordek złożyła życzenia wielu sukcesów pedagogicznych oraz zadowolenia z pracy wszystkim osobom pracującym na rzecz oświaty w gminie Małkinia Górna.

Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2016/2017 nagrodę z rąk Wójta Gminy odebrało 16 nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna. Wyróżnione osoby to:

Pani Marta Jasionek – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej,
Pani Mieczysława Porucznik – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej,
Pan Andrzej Koroś – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie oraz nauczyciele:
Pani Urszula Sienicka - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej,
Pani Beata Starzyńska - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej,
Pani Marzena Rolek - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej,
Pani Barbara Sobieska - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie,
Pani Anna Małecka - Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie,
Pani Barbara Kozłowska - Szkoła Podstawowa w Orle,
Pani Agnieszka Pajura - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie- Skłodowskiej w Małkini Górnej,
Pani Irena Długoborska - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie- Skłodowskiej w Małkini Górnej,
Pani Bogusława Siwek - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie- Skłodowskiej w Małkini Górnej,
Pani Małgorzata Bernasiuk -  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni,
Pani Elżbieta Roskosz - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prostyni,
Pani Aleksandra Maleńka - Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej,
Pani Dorota Wróbel - Przedszkole Samorządowe w Małkini Górnej.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej na wniosek Wójta Gminy Mazowiecki Kurator Oświaty przyznał Nagrodę Kuratora Panu Andrzejowi Korosiowi Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie. Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymały Panie: Maria Pekałowska, Joanna Zaręba, Agata Rostkowska. Natomiast Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymała Pani Anna Aniela Brodzikowska.

Podczas I Gminnych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej po raz pierwszy zostały wręczone statuetki,,Małkińskie Serca Wolontariatu’’. W tym roku otrzymali je: Ksiądz Kanonik Ryszard Zalewski, Ksiądz Kanonik Krzysztof Maksimiuk, Pani Maria Pekałowska oraz Państwo Małgorzata i Krzysztof Ferencowie.

W trakcie uroczystości statuetkę „Małkińskie Serca Wolontariatu” z rąk przedstawicieli mieszkańców gminy Małkinia Górna otrzymała również Pani Bożena Kordek Wójt Gminy. Nagrody przyznano wyróżnionym osobom za propagowanie idei wolontariatu, podejmowanie inicjatyw społecznych oraz dostrzeganie potrzeby niesienia pomocy innym ludziom.

Na zakończenie uroczystości upominkiem muzycznym dla wszystkich zaproszonych gości był występ zespołu nauczycieli szkół gminnych. W skład zespołu weszli: Państwo Dorota i Andrzej Korosiowie ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie, Państwo Ewa i Wojciech Jakubikowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni, Pani Marta Jasionek i Pani Grażyna Długoborska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej oraz Pani Anna Małecka ze Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Glinie.
Dodano: 17-10-2017 10:45


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u