Data:
Piątek, 24.11.2017
Imieniny:
Emmy, Flory, Romana
Szukaj:



Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy i kontaktów z mediami

Informacja
Wójta Gminy Małkinia Górna

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. promocji gminy i kontaktów z mediami
w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 1

W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy i kontaktów z mediami wybrany został Pan Kamil Kłosiński zam. Małkinia Górna.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła do zatrudnienia Pana Kamila Kłosińskiego, który w rozmowie kwalifikacyjnej uzyskał największą liczbę punktów.

Pan Kamil Kłosiński ukończył Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania o specjalności psychologia przedsiębiorczości i zarządzania. Posiada umiejętność obsługi programów komputerowych, znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz doświadczenie na stanowisku menedżera. Wykazał się dużą wiedzą na temat istoty samorządu gminnego oraz  dobrą znajomością przepisów wymaganych ustaw. Komisja wysoko oceniła również indywidualne predyspozycje kandydata do wykonywania zadań na stanowisku do spraw promocji gminy i kontaktów z mediami. Pan Kamil Kłosiński jest osobą kreatywną, dyspozycyjną, łatwo nawiązującą kontakt. Bierze czynny udział i angażuje się w życie kulturalne środowiska, między innymi poprzez uczestniczenie w imprezach okolicznościowych takich jak: „Piknik rodzinny 2015”, „Motocyklowa Noc Kinowa Małkinia Górna 2015”, „Dzień Nauczyciela 2015”, jak również prowadzenie warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej. Powyższe oceny stanowią potwierdzenie pożądanych kwalifikacji i kompetencji do zatrudnienia na stanowisku, którego dotyczył nabór.

Wójt Gminy Małkinia Górna
mgr Bożena Kordek      



Dodano: 10-11-2015 17:18


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie



Newsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.










stat4u