Data:
Czwartek, 23.11.2017
Imieniny:
Adeli, Felicyty, Klemensa
Szukaj:Wynik ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Małkinia Górna z zakresu kultury i tradycji w 2016 roku

O G Ł O S Z E N I E
wyników otwartego konkursu ofert na realizację

zadania publicznego

W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Małkinia Górna z zakresu kultury i tradycji – „ Promowanie dziedzictwa kulturowego, tradycji i produktów lokalnych” -  zgłoszone zostały dwie oferty przez:

  1. Stowarzyszenie „Małkiński Krąg” w Małkini Górnej, ul. Biegańskiego 3/9,
  2. Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa „STAJNIA” Małkinia Górna

Powołana zarządzeniem nr 46/2016 Wójta Gminy Komisja Konkursowa przyznała następującą liczbę punktów:

  1. Stowarzyszeniu „Małkiński Krąg” w Małkini Górnej – 322 pkt.
  2. Stowarzyszeni Grupa Motocyklowa „STAJNIA” Małkinia Górna – 181 pkt.

W związku z powyższym Stowarzyszeniu „Małkiński Krąg” postanowiono przyznać na rok 2016 dotację w wysokości 10 000 złotych.

Wójt  Gminy        
mgr Bożena KordekDodano: 08-06-2016 13:15


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u