Data:
Czwartek, 23.11.2017
Imieniny:
Adeli, Felicyty, Klemensa
Szukaj:Co wiesz o Małkini....

Konkurs odbył się w dniu 25 lutego br, w GOK. W konkursie udział wzięło ogółem 72 uczniów. Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe klasy I - III i klasy IV - VI oraz publiczne gimnazja.
Organizatorem konkursu byli: pani Teresa Żach - Instruktor Koła Geograficzno - Ekologicznego "EKO - PATROL" oraz Gminny Ośrodek Kultury w Małkini Górnej.
Do konkursu zgłosiło się trzy szkoły podstawowe (Sz.P. nr 1 i nr 2 z Małkini Górnej oraz Sz.P. z Kiełczewa) i tylko jedno Publiczne Gimnazjum z Prostyni.

Tematyka konkursu była bardzo różnorodna i dotyczyła m.in.: historii gminy, ludności, przyrody, geografii, ekologii, infrastruktury oraz życia i pracy mieszkańców.
Poziom wiedzy reprezentowany przez uczniów był wyrównany, niezbędna była nawet dogrywka, co świadczy o tym, że dzieci mają dużą wiedzę na temat swojego miejsca zamieszkania.

W tym roku zwycięzcami w kategorii szkół podstawowych klas I - III zostali: Zawistowski Daniel Sz.P. nr 2 Małkinia - I miejsce, Żelazowska Anna Sz.P. nr 2 Małkinia - II miejsce, Antkiewicz Krzysztof Sz.P. nr 2 Małkinia - III miejsce.

Zwycięzcy w kategorii klas IV - VI to: Szymanik Barbara Sz.P. Kiełczew - I miejsce, Dmitruk Damian Sz.P. Kiełczew - II miejsce, Żurawski Adam Sz.P. nr 2 Małkinia - III miejsce.

W kategorii gimnazjów klasyfikacja przedstawia się następująco: I miejsce zajęła - Wojtkowska Dorota PG Prostyń, II miejsce - Kiełek Aneta PG Prostyń, III miejsce - Młyńska Ilona PG Prostyń.


Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe: albumy, atlasy i słowniki, które pozwolą im dalej rozszerzać swą wiedzę, aby w przyszłości brać udział w kolejnych edycjach tego i innych konkursów już na skalę powiatu, województwa, czy kraju. Nagrody rzeczowe dla zwycięzców ufundował dyrektor GOK, ponadto wszyscy uczestnicy konkursu mogli pokrzepić się słodką niespodzianką ufundowaną przez cukiernię pani D. Burakowskiej z Małkini.

Konkurs "Wiedzy o gminie Małkinia" ma już czteroletnią tradycję, dzięki niemu uczniowie z terenu gminy mają motywację, aby ciągle poszerzać i umacniać znajomość swojej małej Ojczyzny.


Dodano: 2004-02-26 14:01:36


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u