Data:
Poniedziałek, 23.10.2017
Imieniny:
Edwarda, Marleny, Seweryna
Szukaj:Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ewidencji ludności

Informacja
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. ewidencji ludności

W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, ogłoszonego w dniu 14 lipca 2017 r., wybrana została Pani Alicja Ołdakowska zam. w Zawistach Nadbużnych.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Wybrana kandydatka w najwyższym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą oraz predyspozycjami, które gwarantują należyte wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. ewidencji ludności. Komisja Rekrutacyjna przyznała jej  najwyższą liczbę punktów.

Wójt Gminy    
Bożena KordekDodano: 01-08-2017 10:05


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u