Data:
Czwartek, 19.10.2017
Imieniny:
Michaliny, Michała, Piotra
Szukaj:Zaproszenie do konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

 Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r.

Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad projektem Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018, zapraszam na spotkanie, które odbędzie się 26 września 2017 r. o godz. 1400 w sali GOKiS (po debacie społecznej).

W ramach konsultacji zapraszam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem Programu (umieszczonym w pliku do pobrania) oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu. Projekt programu dostępny jest również na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz u pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, pokój nr 4.

Uwagi i propozycje można zgłaszać do w terminie od 26 września do 15 października 2017 r. na załączonym formularzu konsultacyjnym w formie:

- elektronicznej - na adres waugustyniak@malkiniagorna.pl,
- listownej - na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1.

Opinie i propozycje złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

 

Z poważaniem           

Wójt Gminy Małkinia Górna
Bożena Kordek        

 

Pliki do pobrania:

1. Projekt Programu współpracy gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.

2. Formularz konsultacyjny.Dodano: 19-09-2017 14:18


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u