Data:
Czwartek, 23.11.2017
Imieniny:
Adeli, Felicyty, Klemensa
Szukaj:POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW

NA REFUNDACJĘ PRACODAWCOM I PRZEDSIĘBIORCOM KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH W WIEKU DO 30 ROKU ŻYCIA.

Pracodawca lub przedsiębiorąca, który zatrudni i utrzyma stanowisko pracy przez okres 24 miesięcy może otrzymać przez okres 12 miesięcy refundacjęczęści poniesionych  przez Pracodawcę lub Przedsiębiorcę kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych w wieku do 30 roku życia do wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego zatrudnionego bezrobotnego w miesiącu i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia, to jest:

1980,00 zł

Oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty.

UWAGA:    

  • Umowy zawierane w 2017 roku w sprawie organizacji przedmiotowej formy aktywizacji zawierać będą warunek o dokonaniu refundacji w 2018 roku, przy czym refundacja nie będzie dokonana później jak do 31.12.2018r.
  • W związku z uzyskaniem przez Powiatowy Urząd Pracy efektywności zatrudnieniowej, obowiązkiem Pracodawcy lub Przedsiębiorcy będzie zatrudnienie osoby bezrobotnej na kolejne 30 dni po zakończeniu 24-miesięcznego okresu pracy wynikającego z umowy

Szczegółowych informacji w sprawie
udziela pracownik PUP w Ostrowi Mazowieckiej - pokój 21, 

tel. 508 027 444, (029) 745 33 93

druki wniosków dostępne na stronie internetowej

http://ostrowmazowiecka.praca.gov.pl/

 Dodano: 05-06-2017 11:38


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u