Data:
Poniedziałek, 23.10.2017
Imieniny:
Edwarda, Marleny, Seweryna
Szukaj:Informacja dotycząca bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin

Szanowni Rolnicy

Informuję, że Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwraca uwagę na bezpieczeństwo pracy ze stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin.

Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy są Państwo narażeni na wnikanie ich do organizmu (człowieka i zwierząt) przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę powodując ostre i przewlekłe zatrucia, a nawet śmierć.

W celu zmniejszenia ryzyka negatywnego oddziaływania substancji chemicznych, należy przestrzegać następujących zasad:

1.  środki ochrony roślin nabywać tylko u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim, zawierającą czytelną i trwałą instrukcją użytkowania, datę produkcji oraz okres ważności;

2. nie transportować powyższych środków jednocześnie z ludźmi, zwierzętami i artykułami spożywczymi, płodach rolnych oraz paszami;

3. substancje chemiczne przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w wydzielonym i oznakowanym pomieszczeniu zamkniętym na klucz, ze sprawną wentylacją, oświetleniem i zmywalną podłogą; opakowania jako silnie toksyczne odpady nie wykorzystywać ponownie – zwrócić do miejsca zakupu;

4. używać sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego aktualne atesty bezpieczeństwa;

5. stosować środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, rękawic, obuwia, gogli oraz ochrony układu oddechowego;

6. oznakować opryskane pole i bezwzględnie przestrzegać okresów prewencji i karencji;

7. nie przechowywać środków ochrony roślin w budynkach mieszkalnych i inwentarskich, spichlerzach, garażach, sieniach czy stodołach.

Zabiegi agrotechniczne z użyciem środków chemicznych mogą wykonywać jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Wrażliwość na zatrucie pestycydami wzrasta, jeżeli na organizm działają jednocześnie: leki, alkohol, rozpuszczalniki i farby, a nawet używki: tytoń i kawa.

Życzę efektywnej i bezpiecznej pracy oraz wysokich plonów w nadchodzącym sezonie.

Wójt Gminy Małkinia Górna
mgr Bożena Kordek     

List Prezesa KRUSDodano: 22-03-2017 13:42


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u