Data:
Wtorek, 21.11.2017
Imieniny:
Janusza, Marii, Reginy
Szukaj:Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla oferentów realizacji zadań publicznych

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania w konkursach ofert realizacji zadań publicznych w 2017 roku. Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia 2017 roku o godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu ul. Przedszkolna 3.

Na spotkaniu będą omawiane nowe wzory ofert realizacji zadań publicznych oraz zasady postępowania w sprawie otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego przyjęte w Programie Współpracy gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.

Ponadto postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące naborów, wniosków oraz innych spraw.

Wójt Gminy Małkinia Górna
Bożena Kordek           

Kontakt:
Wiesława Augustyniak – tel. 29 644 29 78
e-mail: waugustyniak@malkiniagorna.plDodano: 10-04-2017 08:17


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u