Data:
Niedziela, 22.10.2017
Imieniny:
Haliszki, Lody, Przybysłšwa
Szukaj:Budowa kanalizacji na ulicy Kościelnej, Ostrowskiej oraz części ulicy 1 Maja w Małkini Górnej. Realizacja III etapu kanalizacji.

Inwestycja pn. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej wkroczyła w III etap realizacji. Wszystkie III etapy inwestycji zostały ujęte w Master Planie (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych), w związku z czym gmina będzie wnioskowała o środki zewnętrzne w tym zakresie. Niezbędne pozwolenia na budowę I, II, III etapu kanalizacji gmina uzyskała 2 września 2015 roku. Cała inwestycja z uwagi na wysokość środków finansowych potrzebnych na realizację powyższego zadania, została podzielona na trzy etapy. Budowę I i II etapu kanalizacji gmina rozpoczęła w 2016 roku.

Etap I obejmował budowę kanalizacji na ulicy Nurskiej (włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej przy ul. Piaski) wraz z przejściem pod torami linii kolejowej Warszawa – Białystok). Etap II prac to budowa kanalizacji na ulicy 1 Maja (odcinek do przepompowni nr 3). Obecnie został ukończony I i II etap inwestycji. Uruchomiona została sieć na ulicy Nurskiej i 1 Maja wraz z przyłączami i przepompowniami. Łączna długość wybudowanej  kanalizacji w ramach I i II etapu to odcinek około 2 800 mb. Środki finansowe, które gmina wyłożyła na ten cel w ramach realizacji I i II etapu inwestycji to ponad 1 500 000,00 zł.

W 2017 roku gmina przystąpiła do realizacji etapu III budowy kanalizacji, który obejmuje ulicę Kościelną, Ostrowską i część ulicy 1 Maja.

Na budowę III etapu kanalizacji gmina ogłosiła przetarg 27 kwietnia 2017 roku. Najniższa oferta, jaka wpłynęła do Urzędu Gminy na w/w zadanie to oferta na kwotę4 466 261,39 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 23 czerwca 2017 roku podpisano umowę z firmą MULTIKOM Andrzej Nakielski z Ostrołęki na wykonanie zadania pod nazwą Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Małkini Górnej. Etap III. Realizowana inwestycja  jest prowadzona na ulicach o dużym natężeniu ruchu, w związku                   z czym na odcinku prowadzonego remontu będą występowały utrudnienia. Łącznie zaprojektowano  4 565,1 mb kanalizacji grawitacyjnej, 1 235,0 mb kanalizacji tłocznej oraz 203 odgałęzienia  o łącznej długości 1 264,6 mb. Na chwilę obecną trwają intensywne prace na ul. Kościelnej polegające przede wszystkim na budowie magistrali kanalizacyjnej. Ważnym elementem prowadzonej inwestycji, jest doprowadzenie kanalizacji do cmentarza komunalnego, którego budowę gmina zamierza rozpocząć w 2018 roku.

Roboty budowlane na w/w odcinku powinny zakończyć się do 31 maja 2018 roku.

Budowa kanalizacji to długo oczekiwana inwestycja. Przyczyni się ona z pewnością do poprawy komfortu codziennego życia mieszkańców gminy oraz do osiągnięcia właściwego  efektu ekologicznego.

- dsc_0313.jpg

- dsc_0325.jpg

- dsc_0336.jpgDodano: 27-09-2017 13:21


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u