Data:
Piątek, 24.11.2017
Imieniny:
Emmy, Flory, Romana
Szukaj:Zbiórka publiczna dla Karola Olszewskiego zakończona

Mieszkańcy Gminy Małkinia Górna wykazali się po raz kolejny hojnością i chęcią niesienia pomocy ludziom w potrzebie, tym razem w zbiórce pieniężnej dla poszkodowanego. Dali piękne świadectwo otwartości na potrzeby innych. Postąpili zgodnie ze stwierdzeniem Minister Edukacji Pani Anny Zalewskiej, która ogłosiła Rok Szkolny 2016/2017 Rokiem Wolontariatu, podając w uzasadnieniu, że: „Człowiek żyje dla siebie, chce być zadowolony, ale musi też żyć dla drugiego człowieka, dla wspólnot w których funkcjonuje”. Podczas zbiórki przeprowadzonej na rehabilitację Karola Olszewskiego, ofiary wypadku drogowego, przekazali 14 794 77 zł i 1 euro.

Zbiórkę rozpoczęto 23 kwietnia 2017 r. koncertem charytatywnym, w kolejnych dniach aż do 7 maja 2017 r. Wolontariusze zbierali środki finansowe we wszystkich placówkach oświatowych oraz na terenie poszczególnych sołectw w porozumieniu z sołtysami.

Organizatorzy akcji Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej dziękują serdecznie wszystkim darczyńcom, wolontariuszom i dyrektorom szkół, sołtysom, a także innym osobom, które pomogły w przeprowadzeniu zbiórki.

Karol Olszewski doznał poważnych obrażeń w wypadku samochodowym, ale dzięki determinacji najbliższych odzyskuje sprawność. Wciąż jednak ma poważny niedowład ciała. Rodzina Karola chciałby skorzystać ze specjalistycznych zabiegów rehabilitacyjnych, ale ze względu na wysokie koszty, bez wsparcia nie mogłaby sobie na nie pozwolić.

Wszystkie zebrane pieniądze już zostały przekazane rodzinie poszkodowanego.

Organizatorzy szczególne podziękowania składają:

Wolontariuszom i darczyńcom uczestniczącym w Koncercie charytatywnym w dniu 23.04.2017 r. „Małkinia pomaga – zbieramy dla Karola”:
- Paniom: Anecie Liszewskiej, Ewelinie Najgrodzkiej, Renacie Steć, Hannie Augustyniak, Jadwidze Nowak, Marzenie Szydlik,
- Uczniom Zespołu Szkół Gminnych nr 2 w Małkini Górnej: Weronice Kosowskiej, Annie Sadowskiej, Ernestowi Arasimowi, Janowi Przesmyckiemu.

Sołtysom i darczyńcom z sołectw:

- Panu Mieczysławowi Podlesiowi oraz społeczności Małkini Dolnej,
- Panu Pawłowi Złotkowskiemu oraz społeczności Treblinki,
- Panu Tadeuszowi Papudze oraz społeczności Niegowca,
- Pani Marzenie Szulęckiej oraz społeczności Klukowa,
- Pani Marzenie Szydlik oraz społeczności Daniłówki Pierwszej,
- Panu Wacławowi Sobieskiemu oraz społeczności Orła,
- Panu Łukaszowi Borowemu oraz społeczności Borowych,
- Pani Mariannie Elert oraz społeczności Błędnicy,
- Pani Celinie Kalacie oraz społeczności Sumiężne.

Radnym Rady Gminy w Małkini Górnej, którzy przekazali datki do puszki podczas Sesji Rady Gminy oraz Panu Radnemu Arkadiuszowi Graczykowi, który uczestniczył w zbiórce we wsi Daniłówka Pierwsza.

Darczyńcom ze szkół położonych na terenie gminy Małkinia Górna:

- Dyrekcji Zespołu Szkół Gminnych Nr 2 oraz nauczycielom, pracownikom i uczniom,
- Dyrekcji Zespołu Szkół Gminnych oraz nauczycielom, pracownikom i uczniom,
- Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie oraz nauczycielom, pracownikom i uczniom,
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kańkowie oraz nauczycielom, pracownikom i uczniom,
- Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie oraz nauczycielom, pracownikom i uczniom,
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orle oraz nauczycielom, pracownikom i uczniom,
- Dyrekcji Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni oraz nauczycielom, pracownikom i uczniom,
- Dyrekcji Przedszkola Samorządowego oraz nauczycielom, pracownikom i przedszkolakom, a także ich rodzicom oraz wszystkim, którzy powyżej nie zostali wymienieni powyżej, a wzięli udział w zbiórce publicznej.

 

Wójt Gminy Małkinia Górna
Bożena Kordek        


Dodano: 18-05-2017 15:47


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u