Data:
Piątek, 24.11.2017
Imieniny:
Emmy, Flory, Romana
Szukaj:Uczniowie z Zespołu Szkół Gminnych Nr 2 na Europejskim Tygodniu Młodzieży

Zespół Szkół Gminnych nr 2 przystąpił do programu Erasmus+ w listopadzie 2016 roku. Celem Programu jest promocja uczenia się przez całe życie, efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego oraz współpraca pomiędzy krajami biorącymi udział w projekcie.

W ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży oraz w związku z 30-leciem programu Erasmus+ w Warszawie w dniu 9 maja 2017 r. odbyła się debata pt. „Cyfryzacja otwiera przed nami granice wyobraźni – współczesne formy zaangażowania młodych w społeczeństwie obywatelskim”.  W debacie uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Gminnych Nr 2 wraz z opiekunem Panią Barbarą Siwek.

Hasłem przewodnim debaty było „Twórz, działaj, włącz się”. Tematyka zajęć dotyczyła wolontariatu w sieci. Młodzi redaktorzy wzięli udział w warsztatach, które poszerzyły ich wiedzę w zakresie cyfryzacji. Dodatkową atrakcją był udział w koncercie Lilly Hates Roses.

W wydarzeniu uczestniczyło wiele znanych osób: minister cyfryzacji Pani Anna Streżyńska, sekretarz stanu Pani Marzena Michałek, dyrektor Zespołu Analityczno-Badawczego Pan Mateusz Jeżewski, Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji Pani Marta Komorska, autor bloga „Halo Ziemia” i „Halo Tato” Pan Konrad Kruczkowski, członek Rady Dzieci i Młodzieży Pan Adam Janczewski, przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji Pan Robert Król oraz prorektor do spraw innowacji i multimediów Warszawskiej Szkoły Filmowej Pan Maciej Szcześnik.

Zdobyte doświadczenie z pewnością przyda się młodym dziennikarzom w bieżącej pracy.

Na podstawie materiałów nadesłanych przez szkołę.


Dodano: 19-05-2017 09:48


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u