Data:
Piątek, 24.11.2017
Imieniny:
Emmy, Flory, Romana
Szukaj:KLUB „SENIOR +” W MAŁKINI GÓRNEJ

W dniu 28 kwietnia 2017r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

Gmina Małkinia Górna, jako jedyna w z powiatu ostrowskiego znalazła się wśród 131 jednostek z całej Polski, które otrzymają w 2017r. wsparcie w ramach programu uzyskując dotację w wysokości 149.996,00 zł.

Powstanie Klubu SENIOR + w Małkini Górnej zapewni wsparcie seniorom, mieszkańcom gminy Małkinia Górna, osób powyżej 60 roku życia, w szczególności nieaktywnych zawodowo lub/i samotnych, poprzez udzielanie im  pomocy w czynnościach dnia codziennego. W czasie pobytu w placówce seniorzy będą brać  udział w zajęciach ruchowych, sportowo - rekreacyjnych i aktywizujących, a także kulturalno - oświatowych i edukacyjnych. Będą mieli możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia specjalistów oraz współuczestników.

W Klubie „SENIOR +” seniorzy będą mogli poprawić swoją kondycję fizyczną oraz psychiczną. Dzięki tym działaniom niwelowane będzie zagrożenie ich wykluczenia i marginalizacji społecznej.

Uruchomienie  Klubu  „Senior +” w Małkini Górnej planowane jest w grudniu 2017 r. Klub będzie zorganizowany w należącym do gminy budynku (Ośrodek Zdrowia) przy ulicy Biegańskiego, w pomieszczeniach wynajętych obecnie na aptekę, które poddane zostaną generalnemu remontowi.

Anna Lipińska   
OPS Małkinia Górna
Dodano: 19-05-2017 14:10


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u