Data:
Poniedziałek, 23.10.2017
Imieniny:
Edwarda, Marleny, Seweryna
Szukaj:Podpisanie porozumienia na utworzenie Dziennego Klubu Senior+

Gmina Małkinia Górna podpisała porozumienie o dofinansowanie zadania realizowanego  w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 Edycja 2017 Moduł I „Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Klubu „ Senior+”. Gmina  otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 149 996 tys. zł na utworzenie miejsca aktywizacji seniorów. Samorząd dołoży do programu prawie 40 tys. zł. Od sierpnia rozpoczęły się prace  przygotowujące realizację projektu. W pierwszej kolejności trzeba wyłonić  wykonawcę, który rozpocznie prace remontowe w budynku przeznaczonym na Klub. Gminny Klub Seniora będzie zorganizowany w należącym do gminy budynku (Ośrodek Zdrowia) przy ulicy Biegańskiego, w pomieszczeniach wynajętych obecnie na aptekę, które poddane zostaną generalnemu remontowi. Program obejmuje nie tylko prace remontowe, ale również dostosowanie obiektu do potrzeb seniorów i wyposażenie go w niezbędny sprzęt, w tym komputery, meble i urządzenia do ćwiczeń.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym. Program wspiera jednostki samorządu w rozwoju na ich terenie sieci  Dziennych Domów Senior + oraz Klubów Senior +, adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+.Dodano: 09-08-2017 12:19


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u