Data:
Wtorek, 21.11.2017
Imieniny:
Janusza, Marii, Reginy
Szukaj:Kolejne chodniki w Małkini Górnej

Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców osiedla domów jednorodzinnych w Małkini Górnej, już od dłuższego czasu sukcesywnie i kolejno modernizowane są drogi i budowane kolejne chodniki na najbardziej uczęszczanych odcinkach komunikacji ruchu drogowego.

Ulica  Witosa w Małkini Górnej powstała w 2011 roku jednak niekompletny projekt drogi nie obejmował dróg dojazdowych oraz ułożenia chodników wzdłuż jezdni. Przez wzgląd na bezpieczeństwo mieszkańców oraz mając na uwadze estetykę otoczenia, Wójt Gminy Pani Bożena Kordek zainicjowała działania polegające na przebudowie dróg dojazdowych ul. Witosa oraz budowie chodnika.

W dniu 21 czerwca 2016 roku  zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego w przedmiocie przebudowy ulicy Witosa w Małkini Górnej. Projekt w/w zadania wykonała firma ARIGOLD reprezentowana przez panią Paulinę Kuklę z Gdyni za kwotę 7.995,00 zł brutto. W wyniku zapytania ofertowego w dniu 18 sierpnia 2016 roku została podpisana umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej.

W ramach realizacji zadania w 2016 roku wybudowano odcinek chodnika o długość ok. 111,80 m. W przedmiocie inwestycji przewidziane zostały również roboty ziemne wraz z niwelacją terenu, utworzenie konstrukcji oraz nawierzchni chodnika i zjazdów wraz z drogami dojazdowymi oraz ułożenie kostki betonowej. Koszt budowy chodnika w 2016 roku wyniósł 35.028,20 zł z czego z funduszu sołeckiego sołectwa Małkini Górna V pochodzi kwota  22.000,00 zł.

W dniu 19 stycznia 2017 roku ogłoszono zapytanie ofertowe na budowę kolejnego odcinka chodnika przy ul. Witosa w Małkini Górnej. W dniu 10 lutego 2017 roku została podpisana umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej na kwotę 49.933,08 zł brutto z czego 25.000,00 zł to środki pochodzące z funduszu sołeckiego sołectwa Małkini Górna V. Długość wybudowanego w 2017 roku chodnika to ok. 257,40 metrów.

W ciągu dwóch lat (2016 i 2017) budowa chodnika sfinansowana została ze środków z budżetu gminy. Ogólna wartość zadania to kwota 84.961,28 zł, z czego 47.000,00 zł pochodzi z funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna V.

Dzięki zakończonej budowie chodnika przy ulicy Witosa na osiedlu domów jednorodzinnych  powstał ciąg chodnikowy dla pieszych, okalający osiedle o łącznej długości około 3670 m. Powyższe rozwiązanie na pewno przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dla jego użytkowników.
Dodano: 31-10-2017 13:42


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u