Data:
Wtorek, 21.11.2017
Imieniny:
Janusza, Marii, Reginy
Szukaj:Remont ulicy Biegańskiego dobiega końca

Mieszkańcy Małkini Górnej wkrótce będą mogli cieszyć się nową, wyremontowaną ulicą Biegańskiego. To bardzo ważny ciąg komunikacyjny w centrum Małkini Górnej. Przy ul. Biegańskiego znajduje się Ośrodek Zdrowia, Biedronka, a także plac targowy. W każdą sobotę odbywa się na nim handel. Łączny koszt inwestycji to 1 951 773,47 zł, z czego 590 694,00 to część unijna, przeznaczona na dofinansowanie przebudowy ul. Biegańskiego. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy. Będą one wydane na przebudowę uliczek dojazdowych wokół Ośrodka Zdrowia oraz na zagospodarowanie przestrzeni, w tym modernizację oświetlenia.

Już 13 września 2016 r Gmina przekazała Wykonawcy teren budowy, przekazując tym samym odpowiedzialność za prowadzoną inwestycję. Okres jesienny i zimowy wprowadził wiele utrudnień na drodze. Były awarie samochodów i drobne usterki. Zgłaszający takie sytuacje użytkownicy drogi, kierowani byli przez Gminę do głównego Wykonawcy. Wszystkie problemy były z nim na bieżąco rozwiązywane.

Po okresie zimowym Wykonawca wznowił prace remontowe. Ze względu na fakt, iż 15 kwietnia 2017 roku upływa ostateczny termin przekazania inwestycji Urzędowi Gminy, na placu znacząco zintensyfikowano prace.

Kalendarium remontu ul. Biegańskiego:

· Rok 2015 – Wójt Gminy Małkinia Górna, pani Bożena Kordek wprowadziła do budżetu gminy na rok 2016 zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej ul. Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej”;

· 12.01.2016 roku- Gmina Małkinia Górna złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Biegańskiego do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

· 15.07.2016 roku - Gmina Małkinia Górna podpisała umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków unijnych w kwocie 590.694,00 zł;

· 15.07.2016 roku- Gmina Małkinia Górna ogłosiła przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Biegańskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy budynku Ośrodka  Zdrowia;

· 19.08.2016 roku wyłoniony został Wykonawca zadania – Rejonowy  Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach;

· 31.08.2016 roku z wyłonionym Wykonawcą podpisano umowę na realizację robót, w której część prac została powierzona podwykonawcom:

Firmie Transportowo-Usługowej Pana Mirosława Przesmyckiego powierzono prace związane z wykonaniem  robót rozbiórkowych, ziemnych, podbudowy oraz  nawierzchni chodników, zjazdów i ulic z kostki betonowej,

- prace związane z wykonaniem oświetlenia ulicznego powierzono Przedsiębiorstwu  Handlowo- Usługowemu „Mado” z siedzibą w Kosowie Lackim,

- nawierzchnię bitumiczną ulicy wykona Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg z siedzibą przy ul. Brokowskiej w Ostrowi Mazowieckiej;

· 13.09.2016 roku Gmina przekazała Wykonawcy teren budowy.

Kierownik Referatu Inwestycji I Infrastruktury Technicznej
Elżbieta Przywoźna                                 
Dodano: 28-03-2017 15:00


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u