Data:
Wtorek, 21.11.2017
Imieniny:
Janusza, Marii, Reginy
Szukaj:Przebudowa parkingu przy ul. Kościelnej w Małkini Górnej

Parking na ul. Kościelnej w Małkini Górnej wymagał remontu już od dłuższego czasu. Nawierzchnia placu była mocno zniszczona i obniżała znacząco walory estetyczne okolicy.

Przebudowa parkingu, która już się rozpoczęła, możliwa jest dzięki zawartej w dniu 25.04.2016 r. umowie użyczenia na okres 10 lat pomiędzy Wójtem Gminy Małkinia Górna panią Bożeną Kordek a Proboszczem Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. Tadeuszem Kaczyńskim.

W dniu 09.11.2016 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych.  Prowadzone postępowanie uwzględniało cały zakres rzeczowy zawarty w projekcie budowlanym. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu  24.11.2016 roku. Spośród 6 ofert najkorzystniejszą okazała się oferta Zakładu Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych „MARGOT” z Warszawy.

Dnia 03.03.2017 r. na parkingu rozpoczęto prace remontowe. Zakres prac obejmuje ułożenie nawierzchni z kostki brukowej. Docelowo zaprojektowanych zostało ok 38 miejsc parkingowych, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia nawierzchni utwardzonej zwiększy się do ok 1550 m2, z dotychczasowej 1097,36 m2.

Przebudowa parkingu kościelnego jest realizowana ze środków budżetu gminy. Wartość inwestycji to kwota 278 452,02 zł. Termin zakończenia prac jest przewidziany na 30.04.2017 r.

Kierownik Referatu Inwestycji I Infrastruktury Technicznej
Elżbieta Przywoźna                                 


Dodano: 28-03-2017 15:24


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u