Data:
Niedziela, 22.10.2017
Imieniny:
Haliszki, Lody, Przybysłšwa
Szukaj:24 Edycja Akcji ˝Sprzątanie Świata˝

„Nie ma śmieci – są surowce” to przesłanie tegorocznej akcji Sprzątanie Świata – Polska. W dniach od 15 do 17 września 2017 roku po raz kolejny przeprowadzono akcję „Sprzątanie Świata”, do której również wzorem do lat ubiegłych przyłączyły się szkoły z terenu gminy Małkinia Górna.

Celem tegorocznej akcji, była zmiana postrzegania odpadów, jako wyłącznie śmieci, a co za tym idzie, zwrócenie szczególnej uwagi na ich surowcowy potencjał i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska. Patrząc na postawy, szczególnie młodych ludzi, którzy niezwykle chętnie podjęli się zadania sprzątania „świata” zaczynając od swoich miejscowości, przesłanie to, było jak najbardziej trafne.

Urząd Gminy Małkinia Górna, jako główny koordynator akcji gminnej zaprosił do wzięcia udziału w tegorocznym „Sprzątaniu Świata", wszystkich chętnych, którym czystość i porządek naszej gminy leży na sercu.

W ramach 24 edycji „Sprzątania Świata”, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej wydał około 700 sztuk worków na śmieci. Wszystkie zebrane odpady zostały odebrane przez ZGKiM Sp. z o.o w Małkini Górnej, skąd trafiły do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie zgodnie z założeniem tegorocznej akcji „Nie ma śmieci – są surowce”, zostaną posegregowane i przetworzone.

Ochrona środowiska to jedno z najważniejszych wyzwań dla człowieka we współczesnych czasach. Od naszych działań zależy nasze zdrowie. Musimy przeciwdziałać zaśmiecaniu Ziemi w aspekcie globalnym oraz lokalnym. Zgodnie z hasłem „O Gminę dbamy, więc ją sprzątamy”.

Coroczna akcja „Sprzątanie Świata” jest najlepszym przykładem tego, że w dalszym ciągu mamy wiele do zrobienia w gminie Małkinia Górna, zarówno w kwestii świadomości, jak i ogólnego porządku przestrzennego.

Wszystkim osobom zaangażowanym w akcję „Sprzątanie Świata” w gminie Malkinia Górna serdecznie dziękujemy.
Dodano: 20-09-2017 15:08


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u