Data:
Czwartek, 23.11.2017
Imieniny:
Adeli, Felicyty, Klemensa
Szukaj:Nowe oblicze prostyńskiej szkoły

   Początek roku szkolnego w Zespole Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Prostyni był doskonałą okazją na otwarcie i zaprezentowanie społeczności szkoły nowej części budynku, w której znalazły się m.in.: 2 klasopracownie o łącznej powierzchni 80 m kw. oraz nowe łazienki.
   Z tą reorganizacją wiążą się również inne zmiany, otóż w całkiem innym miejscu znalazł się przestronny pokój nauczycielski oraz nowa biblioteka z czytelnią, w których to dostępne są również dla nauczycieli komputery z łączem internetowym. W całej szkole dla potrzeb uczniów znajduje się 35 zestawów komputerowych. Szkoła stała się również bardziej przyjazna dzieciom niepełnosprawnym, ze względu na specjalnie wybudowany w wakacje podjazd. Kolejną istotną zmianą jest wymiana pokrycia dachowego na blachę trapezową ocynkowaną.
   Wszystkie te zmiany przyczynią się do poprawy komfortu działalności szkoły, powiększenie budynku o dwie nowe klasy sprawiło, że szkoła w tym roku działa już tylko na jedną zmianę, lekcje będą odbywać się w godzinach od 7:45 do 15.05. Nie ma już mowy o przeciekającym dachu, natomiast oprócz pracowni komputerowej również w nowej bibliotece można skorzystać z kilku komputerów i internetu.
   Koszt budowy nowego skrzydła wyniósł budżet gminy 279.150 złotych. Pieniądze te zostały wydane ze środków własnych gminy Małkinia Górna. Dodatkowo koszt wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne wyniósł 18.552 zł, Urząd Gminy ubiega się o zwrot tej kwoty z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
   Po roku 2004, gdy nastąpiła wymiana kotłowni z węglowej na olejową, to kolejne wielkie przedsięwzięcie, kolejna wielka inwestycja w oświatę prostyńską, na której się nie kończy, gdyż na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, wójt Marek Kubaszewski poinformował zebranych o planowanych pracach zmierzających do budowy nowej hali sportowej w Prostyni. Wójt Kubaszewski w swym wystąpieniu powiedział, że cieszy go bardzo fakt rozbudowy szkoły i jedynym mankamentem w obecnej sytuacji pozostaje brak sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia dla uczniów i całej społeczności gminy po drugiej stronie rzeki Bug. W związku z tym jeszcze w tym roku, na najbliższej sesji Rady Gminy wójt złoży formalny wniosek o wprowadzenie do budżetu gminy na bieżący rok środków umożliwiających opracowanie dokumentacji na budowę sali. W Urzędzie Gminy trwają już prace w kierunku ogłoszenia przetargu na projekt sali sportowej z zapleczem technicznym oraz blokiem gastronomicznym. Prace budowlane rozpoczęłyby się w roku 2007, zaś termin oddania obiektu do użytku uzależniony jest od środków finansowych pozyskanych z zewnątrz.
   Informacja ta wzbudziła prawdziwy entuzjazm wśród uczniów i ich rodziców, którzy tak wspaniałą wiadomość nagrodzili gromkimi brawami.

Dodano: 07-09-2006 22:48


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u