Data:
Czwartek, 23.11.2017
Imieniny:
Adeli, Felicyty, Klemensa
Szukaj:Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektów kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 roku

Wójt Gminy Małkinia Górna, w związku z pismem Krajowego  Biura Wyborczego Delegatury w Ostrołęce, zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych mających na celu wyrażenie opinii dotyczących kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 roku w zakresie:

  1. praktyczności stosowania kart w formie broszury w rozmiarze A4 a kart wielkoformatowych; w tym A0 i A1;
  2. tajności głosowania na tzw. „płachcie” (karty formatu A0 i formatu A1);
  3. oceny poszczególnych czynności, które z kartą do głosowania wykonuje wyborca ze szczególnym uwzględnieniem sposobu oddania głosu na karcie, złożenia karty wielkoformatowej (tzw. „płachty” o formacie A0 i A1) do koperty i wrzucenia jej do urny;
  4. oceny trudności oddania głosu przez osoby starsze i niepełnosprawne w przypadku kart różnych rozmiarów.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 15 do 22 czerwca 2017 r.

Konsultacje prowadzone będą w formie zbierania uwag lub propozycji w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego:

  1.  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Małkinia Górna pod adresem internetowym bip.malkiniagorna.pl w zakładce konsultacje społeczne,
  2. w Sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2017 r.:

  1. drogą elektroniczną na adres: poczta@malkiniagorna.pl., wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje - Wybory Samorządowe 2018”;
  2. pocztą na adres: Urząd Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna z dopiskiem „Konsultacje - Wybory Samorządowe 2018”;
  3. bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna  z dopiskiem „Konsultacje - Wybory Samorządowe 2018”.

W załączeniu:

-projekty kart do głosowania: A0, A1 pion, A1 poziom, mala-gmina, rada-powiatu, sejmik, wójt, wojt-IItura, wojt-tak-nie, wojt-tak-nie-IItura
-formularz konsultacyjny

Wójt Gminy Małkinia Górna
Bożena Kordek    Dodano: 14-06-2017 16:43


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u