Data:
Czwartek, 23.11.2017
Imieniny:
Adeli, Felicyty, Klemensa
Szukaj:Elitarny Zespół Szkół w Małkini

W dniu 18 listopada w Zespole Szkół odbyło się uroczyste przyjęcie szkoły do European Association Of Hotel And Tourism Schools. Aktu tego dokonała Bogusława Pieńkowska - Wiceprezes Stowarzyszenia.
W chwili obecnej ZS im. S. Staszica jest w grupie 320 szkół stowarzyszenia, które współpracują ze sobą poprzez wymianę uczniów, nauczycieli, doświadczeń, korzystają ze wspólnych metod nauczania i materiałów, wiedzy i umiejętności, wspólnie biorą udział w międzynarodowych konkursach.
W uroczystości wzięli udział: uczniowie szkoły, grono pedagogiczne, dyrekcja szkoły w osobach: Dyrektora Waldemara Bartosika i Wicedyrektor Iwony Kubaszewskiej oraz znamienici goście, a wśród nich: Doradca Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Czesława Kunkiewicz Waligóra, Rektor Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu Roman Dawid Tauber, Starosta Tadeusz Legacki, Wójt Gminy Małkinia Marek Kubaszewski, Dyrektor Delegatury KO w Ostrołęce Maria Skibniewska, Dyrektor Gabinetu Wojewody Mazowieckiego Bogdan Krysiewicz , Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Kołodziejczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lech Wujek, Sekretarz Powiatu Krzysztof Mielnikiewicz, Radni Rady Powiatu: Marek Kozłowski, Marek Kamiński, Andrzej Sadowski, Krzysztof Winiarski, Dyrektor Powiatowego Zespołu ds. Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Maz. Tadeusz Staniaszek, Wizytator Delegatury KO w Ostrołęce Elżbieta Miłońska, Dyrektor SPZZOZ w Ostrowi Maz. Władysław Krzyżanowski, Komendant Komendy Powiatowej Policji Sławomir Lewandowski, Komendant Komisariatu Policji w Małkini Leszek Dębek, Zastępca Komendanta Zbigniew Nietubyć, Dyrektor BS Oddział w Małkini Bartosz Kublik, były dyrektor ZS w Małkini Włodzimierz Wileński, Dyrektorzy szkół średnich z terenu powiatu: Tadeusz Budzisz, Włodzimierz Kazimierski, Władysław Pasztaleniec, Teresa Zienkiewicz.

Podczas uroczystości zebrani mieli okazję dowiedzieć się o nowych osiągnięciach szkoły, tym razem nie naukowych, a jest ich bardzo dużo, lecz tych przyziemnych, uwarunkowanych prawidłowym funkcjonowaniem i godnymi warunkami nauczania, czyli związanych z wyposażeniem i modernizacją szkoły.
Od chwili obecnej uczniowie będą mogli uczyć się w salach wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt. Goście mieli okazję obejrzeć te sale, m.in.: sale gastronomiczne, salę pokazową technologii gastronomicznej oraz salę kawiarniano - bankietową do obsługi konsumenta. Sponsorem wyposażenia tych klasopracowni jest Rektor Roman Tauber. Największe wrażenie na zebranych zrobiła sala bankietowa, która prezentuje się wyśmienicie z nowymi eleganckimi meblami, wspaniałym barem i kolorowymi ścianami. Sala ta ma służyć zarówno uczniom, jak i gościom spoza szkoły w celu organizacji przyjęć okolicznościowych i spotkań.
W tym roku ZS otrzymał również system ocieplenia ścian od firmy Rockwool Polska i Wójta Gminy Małkinia, a dzięki pomocy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Funduszu Ochrony Środowiska oraz Starostwa Ostrowskiego została wykonana na budynku termomodernizacja, wymieniono stolarkę okienną, pokrycie dachowe na sali gimnastycznej i części budynku szkoły.
Szkole została również przyznana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nowoczesna pracownia internetowa.
Wiele jest osiągnięć jak na jeden rok, z czego cieszy się zarówno dyrekcja szkoły, jaki i jej uczniowie. Dowodem na to są słowa Dyrektora Bartosika, które wypowiedział w tym ważnym dla szkoły dniu, w dniu wstąpienia w szeregi otwartej Europy. Dyrektor wspomniał, że przystąpienie do AEHT jest dla szkoły zaszczytem, ale i zobowiązaniem do ciągłego podnoszenia jakości pracy szkoły, że niezmiernie ciesz Go fakt posiadania przez szkołę nowych, życzliwych przyjaciół, że szkoła jest zauważana i wspierana w swych dążeniach. Na zakończenie Dyrektor serdecznie podziękował wszystkim darczyńcom, honorując ich listami dziękczynnymi i drobnymi upominkami.
W tym dniu wyróżnienia otrzymali również nauczyciele Zespołu Szkół, za pracę dydatkyczno - wychowawczą, wśród nich znaleźli się: Leszek Barszcz, Anna Ferenc, Grzegorz Januszewski, Elżbieta Maleńka, Piotr Piechowicz, Andrzej Rostkowski, Janina Świerżewska, Jadwiga Werner,
Po części oficjalnej młodzież szkolna zaprezentowała przepiękny, ujmujący program artystyczny.Dodano: 2004-11-22 13:17:05


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u