Data:
Poniedziałek, 23.10.2017
Imieniny:
Edwarda, Marleny, Seweryna
Szukaj:Kurs ECDL E-edukacja

Fundacja Promocji i Rozwoju Gmin Polskich Smart Gmina z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na bezpłatne kursy w zakresie doskonalenia umiejętności korzystania z technologii informacyjno komunikacyjnych w ramach Osi priorytetowej 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych, Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Do udziału w warsztatach serdecznie zapraszamy osoby z województwa mazowieckiego:

  • w wieku 25 lat +
  • wieku 50 lat +
  • osoby z niskimi kwalifikacjami (max. wykształcenie średnie)
  • Osoby zamieszkujące tereny miejskie, tereny wiejskie- preferowane
  • niepełnosprawne
  • Osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (Long Life Learning) oferowanym w tożsamy zakresie w ramach POKL 2007-2013 oraz 2013-2015

Warsztaty będą prowadzone w grupach 10-osobowych, w wymiarze 88 godzin, w dwóch trybach:

  • 4 razy w tygodniu po 4 godziny dziennie lub
  • 2 raz w tygodniu po 8 godzin dziennie

Dla każdego uczestnika zapewniamy poczęstunek (woda, kawa, herbata, ciastka), dla grup weekendowych również obiad.

Po zakończeniu kursu każdy z uczestników uzyska certyfikat ECDL potwierdzający nabyte umiejętności.

Formularz zgłoszeniowy do wypełnieniaDodano: 04-04-2017 13:50


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u