Data:
Niedziela, 22.10.2017
Imieniny:
Haliszki, Lody, Przybysłšwa
Szukaj:Od 11 września w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej możesz zapłacić kartą - Terminal płatniczy POS w Urzędzie Gminy

Od dnia 11 września 2017 roku klienci dokonujący opłat w kasie Urzędu Gminy w Małkini Górnej mogą realizować płatności drogą bezgotówkową, czyli z wykorzystaniem kart płatniczych.

W ramach przyjętej przez Radę Ministrów w lutym 2017 roku Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwojuprowadzone są prace nad realizacją rządowego programu pod nazwą,,Od papierowej do cyfrowej Polski’’. Jedną z kilku realizowanych inicjatyw Ministerstwa Rozwoju jest,,Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej’’, do którego przystąpiła gmina Małkinia Górna. W ramach powyższego programu Urząd Gminy w Małkini Górnej został wyposażony w terminal płatniczy POS, który pozwala na realizację należności w drodze płatności bezgotówkowej, czyli z wykorzystaniem kart płatniczych.

Wprowadzenie i upowszechnienie bezgotówkowej formy płatności w urzędzie z pewnością przyczyni się do poprawy jakości obsługi klientów, a także zwiększy efektywność funkcjonowania jednostki. Przyjmowanie opłat związanych z czynnościami urzędowymi odbywać się będzie za pomocą terminalu płatniczego POS (Program Obsługi Sprzedaży).

Zachęcamy do dokonywania płatności w formie bezgotówkowej.

- dsc_0339.jpg

- dsc_0340.jpgDodano: 27-09-2017 13:19


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u