Data:
Poniedziałek, 23.10.2017
Imieniny:
Edwarda, Marleny, Seweryna
Szukaj:Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Małkini Górnej

Po ukończeniu prac związanych z ul. Witosa w Małkini Górnej rozpoczęły się prace związane z budową chodnika na ul. Wyszyńskiego. Nowa inwestycja zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców oraz poprawi walory estetyczne osiedla domków jednorodzinnych.

W dniu 21.06.2016 r. ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego branży drogowej. Wpłynęły 2 oferty. Najtańszą ofertę złożył pan Marian Pecura z Ostrowi Mazowieckiej na kwotę 6500,00 zł. W dniu 22.07.2016 r. podpisana została umowa na wykonanie zadania. Termin wykonania projektu przypadał na koniec października 2016 r.

Projektowany chodnik po prawej stronie ulicy Wyszyńskiego ma długość ok. 490,00 m, natomiast po lewej stronie jezdni ok. 300,00 m. Łączna długość chodników po obu stronach jezdni to ok. 790,00 m.

W ramach budowy chodnika wykonane zostanie korytowanie terenu wraz z wykonaniem podbudowy z kruszyw oraz nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 6 i 8 cm. Zaprojektowane zostały również przejścia dla pieszych, dwa przy skrzyżowaniu z ul. M. C. Skłodowskiej, jedno na ulicy Słowackiego oraz trzy na skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego.

W dniu 17.11.2016 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Wpłynęło 9 ofert. Najtańszą ofertę złożył Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej. Kwota przeznaczona na budowę chodnika to kwota 140 000,00 zł.


Dodano: 11-07-2017 14:51


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u