Data:
Piątek, 24.11.2017
Imieniny:
Emmy, Flory, Romana
Szukaj:Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej z dofinansowaniem unijnym

Przebudowa ulicy Kolejowej w Małkini Górnej to inwestycja, na którą od dawna czekali mieszkańcy osiedla położonego w jej obrębie, jak również użytkownicy gminnego stadionu. Wartość inwestycji to koszt 498 693,14 zł.Część kwoty potrzebnej na realizację zadania, w wysokości 309 725,00 zł gmina pozyskała ze środków unijnych, z programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek na dofinansowanie powyższego zadania został złożony 12 stycznia 2016 roku. W dniu 15 lipca 2016 roku Wójt Gminy Pani Bożena Kordek w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego podpisała umowę na dofinansowanie w/w zadania. W dniu 21 czerwca 2017 roku została podpisana umowa z firmą Zakład Robót Budowlano Drogowych DROGBUD na realizację przedmiotu zadania. Termin realizacji ustalono na 30 września 2017 roku.

W ramach inwestycji przebudowana została nawierzchnia jezdni i chodniki dla pieszych. Prace nie tylko w sposób istotny poprawiły estetykę terenu, lecz co więcej zwiększyły bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Właściwe ukształtowanie nawierzchni, poprzez spadki poprzeczne i podłużne, w znacznym stopniu poprawiły odwodnienie terenu.

Długość wykonanej jezdni wynosi 407,83 m. Chodnik usytuowany po południowej stronie ul. Kolejowej zaprojektowany został wzdłuż całej jezdni, a po stronie północnej wykonano 60 m chodnika oraz 319,83 m pobocza utwardzonego kruszywem łamanym i naturalnym. Łączna długość chodnika wynosi 467,83 m, a jego szerokość to od 1,50 do 2,00 m.

Zmodernizowany odcinek stanowi najbardziej uczęszczany fragment ulicy Kolejowej. W dalszej części, w kierunku torów kolejowych należy uregulować stan prawny gruntów oraz wykonać projekt.


Dodano: 23-10-2017 14:19


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u