Data:
Piątek, 24.11.2017
Imieniny:
Emmy, Flory, Romana
Szukaj:ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

   W dniu 28 kwietnia na XXXVII Sesji Rady Gminy jednogłośnie udzielono absolutorium wójtowi gminy Małkinia Górna Markowi Kubaszewskiemu za wykonanie budżetu roku 2005.

   Przed udzieleniem absolutorium wójt Kubaszewski przedstawił Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu, w którym znalazły się najważniejsze liczby i wykonane zadania. Tekst wystąpienia wójta Kubaszewskiego przedstawiamy Państwu w całości:

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie i Panowie Sołtysi, zaproszeni Goście,
   Dla każdego wójta sesja absolutoryjna jest sesją najważniejszą w roku. Na dzisiejszą Państwa ocenę pracowaliśmy przez cały 2005 rok. Myślę, że mogę stanąć dziś przed państwem z podniesionym czołem. Przez cały czas starałem się i staram, aby moje decyzje były jasne i przejrzyste. Bardzo wiele decyzji podejmuję dopiero po przedyskutowaniu spraw z radnymi. Nigdy nie zdarzyło się i mogę zapewnić, że się nie zdarzy, abym kierował się względami niemerytorycznymi.
   Planowanie budżetowe jest najbardziej złożonym rodzajem polityki publicznej.
   Budżet ubiegłoroczny nie został zrealizowany w 100 %, ale to wcale nie znaczy, że nie mamy powodu do niezadowolenia. Dowodem niech będą pozytywne opinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 rok wydane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak i zgodny z nią wniosek Komisji Rewizyjnej naszej Rady.
   Planowane dochody budżetu 2005 roku zostały wykonane w 96,5 % na kwotę 19.632.253 zł. Zrealizowane dochody roku 2005 były większe od roku 2004 o 9%.
   Miesiąc temu otrzymaliście Państwo obszerne sprawozdanie z wykonania budżetu i planu zadań rzeczowych. Poddaliście ten dokument gruntownej analizie i ocenie podczas posiedzeń komisji. Dlatego dziś ograniczę się do kilku refleksji na temat spraw, z mojego punktu widzenia najistotniejszych dla teraźniejszości i przyszłości gminy.
   Każdy z nas, planując choćby swój domowy budżet, staje przed dylematem ile przeznaczyć na bieżącą konsumpcję, a ile na inwestycje. Podobnie jest w samorządach terytorialnych. Państwo wiecie, jak trudne są to czasami wybory. Ileż to razy wiedliśmy na tej sali gorące spory co ważniejsze poczucie bezpieczeństwa i zaspokojenie podstawowych potrzeb socjalnych czy ich ograniczenie i zwiększenie inwestycji w infrastrukturę miejską? Efektem są rozliczne eksperymenty i próby znajdowania środków zewnętrznych na prowadzenie bardziej odważnej, nakierowanej na rozwój polityki inwestycyjnej.
   W roku 2005 udało się zrealizować kilka znaczących inwestycji. Do najważniejszych wydatków na rozwój infrastruktury gminnej 2005 roku zaliczamy:
• Budowę drogi Poniatowo – Grądy, przykrywanie azbestu – 306.806 zł,
• Budowę drogi doprowadzającej do pól we wsi Daniłówka I (chodzi o drogi azbestowe, które zostały przykryte) – 207.985 zł,
• Budowę chodnika na ul. Brokowskiej – 111.161 zł,
• Budowę drogi w Rostkach Wielkich – 200.564 zł,
• Budowę drogi w Kiełczewie – 254.711 zł,
• Modernizację drogi ulica Jana III Sobieskiego – 108.039 zł.
• Przebudowa drogi powiatowej Małkinia Górna – Kańkowo (ulica Kościelna) – 68.952 zł,
• Zwodociągowanie i sanitację gminy - 52.399 zł,
• Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Małkini – 180.961 zł,
• Zmianę dachu w Szkole Podstawowej w Orle – 97.457 zł,
• Rozbudowę Zespołu Szkól Gminnych w Prostyni – 86.689 zł,
• Remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Małkini – 59.275 zł,
• Budowę ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Kańkowie – 45.212 zł,
• Wzniesienie pomnika ”Solidarności” w Małkini – 7.765 zł,
• Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem – 40.488 zł,
• W roku 2005 wykonano również dokumentację niezbędną przy realizacji przyszłych inwestycji. Dokumentacja ta dotyczy budowy chodnika w Prostyni, budowy drogi w Zawistach Nadbużnych, budowy drogi w Glinie, budowy ulic: Konopnickiej, Wilczyńskiego, Mickiewicza i Kochanowskiego w Małkini. Koszt poniesiony w tym roku to kwota rzędu 37.916 zł.


Szanowni Państwo,
   Z całą odpowiedzialnością podkreślę, że dokonania roku 2005 są wspólną inicjatywą i sukcesem Rady Gminy, jest to wynik naszej wspólnej pracy, dobrze wykonanej pracy.

Szanowni Państwo,
   Za każdym razem na sesji absolutoryjnej podkreślam, że my wszyscy pracujący na rzecz społeczeństwa gminy dokładamy wszelkich starań, aby w godziwych, satysfakcjonujących warunkach żyli nasi mieszkańcy. Ja osobiście swoją służbę traktuję nadzwyczaj poważnie wiem, że jestem odpowiedzialny za majątek gminny i za ciągłą poprawę statusu społecznego gminy. Dodam jeszcze, że wielką satysfakcją jest wprowadzenie pozytywnych zmian, a tych z roku na rok przybywa!

Wysoka Rado, Szanowni Państwo!
   Wiem dobrze, że pomimo wielu realizowanych zadań jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Dzięki dobrej współpracy w 2006 roku będziemy w stanie zrealizować stawiane przed nami zadania ku zadowoleniu naszych mieszkańców.

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,
   Na zakończenie swojego wystąpienia proszę o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2005.
                  Dziękuję”.Dodano: 05-05-2006 13:59


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u