Data:
Piątek, 24.11.2017
Imieniny:
Emmy, Flory, Romana
Szukaj:Informacja o nierozstrzygnięciu konkursów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie

Wójt Gminy Małkinia Górna informuje, że w dniu 12 lipca 2017 r. komisja konkursowa powołana na podstawie przepisów art. 36a ust. 6 w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.) nie wyłoniła kandydatów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie, Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie oraz Szkoły Podstawowej w Orle.

W wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie wpłynęła jedna oferta, jednak konkurs nie został rozstrzygnięty.

W wyniku ogłoszonych konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Orle w obowiązującym terminie nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym konkursy nie zostały rozstrzygnięte.

 

Wójt Gminy         

mgr Bożena KordekDodano: 28-07-2017 16:07


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u