Data:
Czwartek, 23.11.2017
Imieniny:
Adeli, Felicyty, Klemensa
Szukaj:Bieg Tropem Wilczym - Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Pamięci Żołnierzy Wyklętych

/…./ Ponieważ żyli prawem wilka historia o nich głucho milczy,

pozostał po nich w białym śniegu /…./ trop ich wilczy.

Zbigniew Herbert

 

Żołnierze Wyklęci – działający w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego pozostali wierni złożonej przysiędze żołnierskiej i bezkompromisowi w kwestii współpracy z władzą komunistyczną. Propaganda PRL określała ich mianem faszystów i pospolitych bandytów. Zostali pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach, więzieni, mordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa oraz Informacji Wojskowej. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tysięcy osób. Walczyli nie tylko na terenach obecnej Polski, ale również Kresach Wschodnich, wchodzących w skład II RP zagarniętych przez Sowietów po konferencji jałtańskiej.

Ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak „Lalek” zginął w walce zastrzelony podczas obławy w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami w dawnym woj. lubelskim 21 października 1963 roku.

Wszyscy Żołnierze Wyklęci, a szczególnie ich dowódcy ponieśli ofiarę życia lub zdrowia. W latach 1944-1956, według ciągle niepełnych danych, z rąk polskich i sowieckich komunistów zginęło prawie 9 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego.

1 marca w Małkini Górnej uhonorowano pamięć o Żołnierzach Wyklętych przyłączając się do ogólnopolskiej akcji zorganizowania biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Organizatorami uroczystości byli: Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej wspólnie z Fundacją „Wolność i Demokracja”.

Ideą tych obchodów było oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-1963 oraz popularyzacja wiedzy na ten temat.

Podczas uroczystości prowadzona była zbiórka pieniędzy na rzecz budowy szkoły z językiem polskim w Łanowicach na Ukrainie.

Bieg rozpoczął się o godzinie 12:00 sprzed Urzędu Gminy, skąd uczestnicy w asyście ułanów na koniach wystartowali, aby pokonać trasę o długości 1963, 3926 lub 5889 metrów. Najkrótszy odcinek upamiętniał rok zamordowania ostatniego z Żołnierzy Wyklętych.

Kolejny etap obchodów uroczystości rozpoczął się na scenie na placu Ośrodka. Ułan sygnalista Paweł Szulborski odegrał na trąbce „Ciszę”, aby uczcić pamięć pomordowanych Żołnierzy Wyklętych. Następnie Wójt Gminy Pani Bożena Kordek nagrodziła uczestników biegu pamiątkowymi medalami oraz złożyła serdeczne podziękowania kawalerzystom z X Pułku Ułanów Litewskich działającego przy Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Zarębskiej i V Pułku Ułanów Zasławskich II Pododdziału Zapasowego z Łosiewic, za uświetnienie obchodów naszych uroczystości, a przybyłym mieszkańcom gminy i uczestnikom biegu podziękowała za udział w obchodach, za wspaniałą postawę i zaangażowanie. Następnie zaprosiła na pokaz sprawności ułanów.

Pokaz, który zaprezentowali kawalerzyści wzbudził ogromny zachwyt oglądających, co przejawiało się gromkimi brawami za dynamiczne i brawurowe pokazy.

Ostatnim elementem obchodów była prelekcja historyczna „Pamięci Żołnierzom Wyklętym” przygotowana i przeprowadzona przez panią Magdalenę Barzyczak.

Po zakończeniu uroczystości Wójt Gminy Pani Bożena Kordek i Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Nietubyć złożyli kwiaty na grobach i pomniku Żołnierzy Wyklętych w Glinie.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości. Dziękujemy Policji, Straży Gminnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, ułanom a w szczególności panu Antoniemu Nienałtowskiemu, harcerzom z prostyńskiej drużyny „Sokoły”, pani Sylwii Antoniak, panu Andrzejowi Żach oraz pani Magdalenie Barzyczak.


Dodano: 03-03-2015 15:31


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u