Data:
Piątek, 24.11.2017
Imieniny:
Emmy, Flory, Romana
Szukaj:Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 2/2017 na realizację zadania publicznego nr 1 w Gminie Małkinia Górna w 2017 roku

O G Ł O S Z E N I E
wyników otwartego konkursu ofert na realizację

zadania publicznego

W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego nr 1 w Gminie Małkinia Górna z dnia 28.04.2017 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia -  zgłoszone zostały dwie oferty przez:

  1. Stowarzyszenie „Małkiński Krąg” w Małkini Górnej, ul. Biegańskiego 3/9,
  2. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, ul. Biegańskiego 3/9.

Zgodnie z warunkami ogłoszonego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia  r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) informuję, że  dofinansowanie na realizację zadania publicznego poprzez zlecenie w formie wsparcia zadania z zakresu „Ochrony i promocji zdrowia” otrzymuje: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, ul. Biegańskiego 3/9, w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 

 

 

Wójt  Gminy           
mgr Bożena KordekDodano: 30-06-2017 17:25


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u