Data:
Czwartek, 23.11.2017
Imieniny:
Adeli, Felicyty, Klemensa
Szukaj:Informacja o zwołaniu sesji Rady Gminy w dniu 19 września 2014 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 września 2014 r. (piątek) o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej przy ul. Przedszkolnej 3, odbędzie się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Małkinia Górna z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

2. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna (obręb geodezyjny Zawisty Podleśne, działki nr ewid. 617/1 i 617/2).

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2014-2027.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

9. Podjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11. Wolne wnioski.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr inż. Ewa Janik       Dodano: 18-09-2014 18:13


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u