Data:
Piątek, 24.11.2017
Imieniny:
Emmy, Flory, Romana
Szukaj:Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje pracownika

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje pracownika na stanowisko sekretarka - praca biurowa.

Sekretarka – 1 stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy na zastępstwo

Miejsce pracy: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej,  ul. Płk. K. Piłata 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie korespondencji i przesyłek dekretowanych z kancelarii jednostki
 • Prowadzenie dziennika przyjętych dokumentów – korespondencyjnego i podawczego
 • Doręczanie Naczelnikom Wydziału Kryminalnego, Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego i Kierownikowi Referatu Ogólnego korespondencji i przesyłek po zadekretowaniu  i rozdysponowanie ich zgodnie z poleceniami pracownikom za pokwitowaniem w odpowiednich ewidencjach kancelarii.
 • Kompletowanie, przechowywanie i rozliczanie dokumentów ostatecznie załatwionych do czasu  ich archiwizacji lub brakowania.
 • Prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli w KPP., prawidłowe zabezpieczenie pieczątek   przed użyciem przez osoby trzecie
 • Sporządzanie wykazu poczty zwykłej i wprowadzanie do systemu poczty specjalnej.
 • Ewidencjonowanie i wydawanie wpływających do KPP pakietów z dowodami osobistymi
 • Rozliczanie liczb z dziennika korespondencyjnego
 • Rozliczanie i przechowywanie dokumentów ostatecznie załatwionych do czasu ich archiwizacji  lub brakowania wg kat. BC
 • Przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych oraz obsługa faksu.
 • Odbieranie na bieżąco służbowej poczty elektronicznej.
 • Należyta obsługa gości i interesantów oraz dbałość o estetykę sekretariatu.
 • Zachowanie tajemnicy służbowej i realizacja poleceń przełożonego.
 • Prowadzenie terminarza spotkań i zadań przełożonego.
 • Kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy

Warunki pracy:

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • dyspozycyjność
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • praca biurowa,
 • praca w pomieszczeniu
 • oświetlenie naturalne i sztuczne

Wymagania związane ze stosunkiem pracy:

 • wykształcenie  średnie
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych
 • doświadczenie w pracy  biurowej
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność
 • wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe.
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie ukończonych kursów, uprawnień, przeszkoleń

Dokumenty należy  składać lub przesłać w terminie do dnia 26 maja 2017 roku pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej
ul. K. Piłata 12
07-300 Ostrów Mazowiecka

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu: (29) 746 92 23, (29) 746 92 53.Dodano: 25-05-2017 12:32


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u