Data:
Czwartek, 23.11.2017
Imieniny:
Adeli, Felicyty, Klemensa
Szukaj:OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO

OBWIESZCZENIE
STAROSTY OSTROWSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (jednolity tekst Dz. U. z  2015r., poz. 2031), art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23  ze  zm.),zawiadamiam, że w dniu 2017-02-06 zostało wszczęte na wniosek Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 2017-03-14, uzupełniony  w  dniu 2017-04-10, postępowanie  administracyjne  w  sprawie  udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej  na budowie  drogi  gminnej  relacji Błędnica - Małkinia Dolna na działkach ew. 204/6, 235, 157/1, 158/1, 159/3, 160/3, 161/1, 162/1,  163/1,  164/1,  166/1,  168/1,  169/1,  170/1,  171/1,  172/1,  174/1,  175/1,  176/1,  177/1, 178/1,  179/1,  180/1,  181/1,  182/1,  183/1,  184/1,  185/1,  186/1,  187/1,  190/1,  191/1,  192/1, 193/1,  194/1,  195/1,  196/1,  197/1,  198/1,  199/1,  200/1,  201/1,  202/1,  203/1,  204/11,  204/9, 204/7,  205/1,  206/1,  207/1,  208/3,  208/5,  209/1,  210/1,  211/1,  212/1,  213/1,  214/1,  215/1, 216/1, 219/1, 222/1, 224/1, 226/1, 227/1, 228/1, 229/1, 230/1, 431/1, 432/1, 433/1, 189/1, 234/1 w obrębie ewidencyjnym Błędnica oraz na działkach nr ew. 231/3, 232/1, 233/1, 234/1, 235/1, 243/1 w obrębie ewidencyjnym Małkinia Dolna, gmina Małkinia Górna,

Obwieszczenie - PDFDodano: 02-06-2017 15:44


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u