Data:
Poniedziałek, 23.10.2017
Imieniny:
Edwarda, Marleny, Seweryna
Szukaj:



150 tys. do dyspozycji mieszkańców Gminy Małkinia Górna

Rusza Budżet Obywatelski Gminy Małkinia Górna. To demokratyczny proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

W skrócie oznacza to, że:
- mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
- propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
- w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji - wpisując je do budżetu.

Budżet Obywatelski finansowany jest z publicznych pieniędzy, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy. W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 150 tys. złotych. Z Budżetu Obywatelskiego można finansować inwestycje, które są zadaniami własnymi gminy. Propozycję projektu inwestycyjnego może zgłaszać każdy mieszkaniec gminy Małkinia Górna.

Osoba zgłaszająca projekt podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje Zespół ds. budżetu obywatelskiego oceniający wniosek.

Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskają najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski. Pomysły o podobnym przedmiocie lub lokalizacji, po uzyskaniu zgody wnioskodawców mogą zostać połączone oraz poddane pod głosowanie jako jedno zadanie.

Inauguracja nowej, społecznej inicjatywy jaką jest Budżet Obywatelski Gminy Małkinia Górna na rok 2018 została zorganizowana w dniach 24 i 25 czerwca 2017 roku. W czasie Małkińskiej Nocy Nadbużańskiej na stanowisku Urzędu Gminy można było uzyskać informacje dotyczące procedury wyłaniania projektów do realizacji.

Projekty do Budżetu Obywatelskiego można będzie zgłaszać od 1 do 31 sierpnia 2017 roku. Do 30 września 2017 roku zostanie ogłoszona lista projektów poddanych pod głosowanie. Głosowanie będzie się odbywać od 2 do 15 października 2017 roku.

Budżet Obywatelski to świetna okazja do realizacji potrzebnych i ciekawych pomysłów mieszkańców Gminy Małkinia Górna. Dzięki bezpośredniemu udziałowi społeczeństwa w wydawaniu części budżetu istnieje szansa realnej poprawy jakości życia na terenie gminy.

Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego Gminy Małkinia Górna na rok 2018 można znaleźć na stronie:

https://malkinia.budzet-obywatelski.org/.










Dodano: 14-07-2017 15:41


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie



Newsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.










stat4u