Data:
Niedziela, 22.10.2017
Imieniny:
Haliszki, Lody, Przybysłšwa
Szukaj:Kampania Informacyjno – Edukacyjna ˝Widoczni na drodze˝ w gminie Małkinia Górna

W miesiącu wrześniu Gmina Małkinia Górna przystąpiła do akcji zainicjowanej przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach kampanii Informacyjno - Edukacyjnej pod nazwą „Widoczni na drodze”. Urząd Gminy w Małkini Górnej zakupił 700 sztuk elementów odblaskowych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Część z nich została przekazana uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej klasom (IV, V, VI, VII, gimnazjom), którzy w dniu 22 września 2017 roku wzięli udział w happeningu promującym bezpieczeństwo po zmroku, poprzez noszenie odblasków. W czasie marszu z odblaskami uczniowie m.in. pod Urzędem Gminy w Małkini Górnej głośno skandowali hasła związane z odblaskami i bezpieczeństwem. Uczniowie przygotowali także wspaniałe kolorowe makiety z hasłami nakłaniającymi do tego, aby nosić odblaski. Uczniom zebranym pod urzędem zostało wręczonych około 350 elementów odblaskowych. Elementy odblaskowe mają na celu uczynić dzieci i młodzież bardziej widocznymi na drogach po zmroku. Happening zabezpieczali policjanci z Komisariatu Policji w Małkini Górnej, czuwając nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników. Marsz miał na celu przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i promowanie noszenia odblasków.

Kolejne spotkanie tematyczne zorganizowane w ramach akcji „Widoczni na drodze” miało miejsce w dniu 26 września 2017 roku o godzinie 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Była to I debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu osób starszych nt.:„BEZPIECZEŃSTWO NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO - BEZPIECZNY SENIOR PO ZMROKU”. Debata powstała z inicjatywy Wójta Gminy Małkinia Górna oraz Komendanta Komisariatu Policji w Małkini Górnej. W debacie udział  wzięli: Wójt Gminy Pani Bożena Kordek, Sekretarz Gminy Pan Dariusz Chmielewski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej st. sierż. Marzena Laczkowska, mł. asp. Sylwester Andryszczyk, oraz mł. asp. Piotr Frąckiewicz z Komisariatu Policji w Małkini Górnej, pracownicy Urzędu Gminy oraz mieszkańcy gminy. Podstawowym tematem debaty było bezpieczeństwo osób starszych w ruchu drogowym, a także zasady korzystania z elementów odblaskowych. W trakcie spotkania omówiono zasady utrzymania należytej sprawności technicznej pojazdów z przedstawieniem przez małkińskich dzielnicowych aktualnego stanu bezpieczeństwa na drogach gminy Małkinia Górna i wskazanie najczęściej popełnianych błędów przez użytkowników ruchu drogowego. Podczas debaty funkcjonariusze policji przedstawili metody działania przestępców w stosunku do osób starszych  i sposoby im zapobiegania. Wszystkim uczestnikom spotkania przekazano elementy odblaskowe w ilości 52 sztuk oraz broszury informacyjne dotyczące oszustw w stosunku do osób starszych.

Ostatnie spotkania zorganizowane w ramach  akcji „Widoczni na drodze”, odbyły się w dniu 27 września 2017 roku Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie oraz Szkole Podstawowej w Orle. Spotkania miały na celu przypomnienie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym i promowanie noszenia odblasków z jednoczesnym wręczeniem elementów odblaskowych. W sumie przekazano 136 elementów odblaskowym wszystkim uczniom wyżej wymienionych szkół. W spotkaniu uczestniczyli  mł. asp. Sylwester Andryszczyk i mł. asp. Piotr Frąckiewicz z Komisariatu Policji w Małkini Górnej oraz pracownicy Urzędu Gminy w Małkini Górnej. W pozostałych placówkach oświatowych spotkania w sprawie zasad bezpieczeństwa na drogach publicznych odbyły się na początku września w ramach inicjatyw lokalnych, jednak do wszystkich trafiły elementy odblaskowe  pozostałe także z innych źródeł: z Urzędu Marszałkowskiego oraz firm ubezpieczeniowych.

W ramach podjętych działań Urząd Gminy podczas wszystkich spotkań tematycznych przekazał: 538 sztuk elementów odblaskowych. Miejmy nadzieję, że tego typu inicjatywy profilaktyczne wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno naszych młodych mieszkańców gminy, jak i osób starszych, które w sposób szczególny narażone są na różnego typu niebezpieczeństwa związane z uczestnictwem w ruchu drogowym.

W zakresie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w dalszym ciągu będą podejmowane  działania.


Dodano: 05-10-2017 13:37


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u