Data:
Piątek, 24.11.2017
Imieniny:
Emmy, Flory, Romana
Szukaj:



10 rocznica śmierci Jana Pawła II – uroczystości gminne

W dniu 12 kwietnia 2015 roku przy pomniku Jana Pawła II w Małkini Górnej odbyły się uroczystości gminne zorganizowane z okazji 10 rocznicy śmierci Jana Pawła II.

Uroczystą Mszę Świętą celebrował Proboszcz Parafii pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Małkini Górnej Ksiądz Kanonik Henryk Stawierej w asyście Księdza Kanonika Tadeusza Kaczyńskiego Proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małkini Górnej oraz Księdza Kanonika Ryszarda Zalewskiego, Proboszcza parafii pw. Przenajświętszej Trójcy i Świętej Anny w Prostyni.

W nabożeństwie uczestniczyli; Wójt Gminy Małkinia Górna Pani Bożena Kordek, Radni Rady Gminy, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych, Sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

Na zaproszenie Wójta Gminy na uroczystość przybyły również poczty sztandarowe szkół z terenu Gminy Małkinia Górna oraz poczty Ochotniczych Straży Pożarnych. Wystąpił także Chór „Cantilena”, pod kierownictwem Pana Zygmunta Chaberskiego.

Uroczystości rocznicowe będące wyrazem szacunku wobec osoby naszego rodaka Jana Pawła II rozpoczął Wójt Gminy Pani Bożena Kordek zwracając się do zebranych słowami:

„Zgromadziliśmy się tu, w tym miejscu, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, aby choć przez chwilę wspólnie oddać się modlitwie i w zadumie spojrzeć na pontyfikat naszego Wielkiego Polaka świętego Jana Pawła II. To właśnie Ojciec Święty Jan Paweł II, w 1995 roku wprowadził Niedzielę Miłosierdzia do wszystkich diecezji w Polsce.

Przed tygodniem z wielką radością obchodziliśmy uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. To najważniejsze święto chrześcijan i najważniejsza prawda naszej wiary. W przededniu Wielkiej Nocy, 2 kwietnia minęła 10 rocznica śmierci naszego Papieża – Jana Pawła II.

W Piątek, 10 kwietnia obchodziliśmy w kraju 5 rocznicę największej w historii Polski katastrofy lotniczej, w której zginął Prezydent Polski Lech Kaczyński. Dzisiaj właśnie w niedzielę Miłosierdzia Bożego możemy wyrazić naszą radość, że od roku nasz umiłowany Papież został wyniesiony do świętości.

Ostatnie dni obfitują więc w rocznicę, obok których nie można przejść obojętnie. To historia znaczona łzami i wielką solidarnością obywateli. Również nas, żyjących tu, na ziemi należącej do naszych ojców i ich przodków. Gromadzi nas tu pamięć karmiona miłością, przyjaźnią, przywiązaniem do ojczystych obyczajów, do ojczystej ziemi i tradycji.

W kwietniu pragniemy pamiętać także o tysiącach polskich patriotów zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Twerze.

Pamiętamy, że kłamstwo Katyńskie trwało kilkadziesiąt lat. Bóg pozwolił nam tę prawdę, o prawdziwym Katyniu – ochronić i ocalić! Z niezbadanych wyroków Bożych tragiczna katastrofa pod Smoleńskiem sprawiła, że o prawdzie Katyńskiej usłyszał także cały świat. Być może świat, zapomniałby o Katyniu, gdyby nie Smoleńsk! Dlatego dzisiaj, pamiętamy także i o tych, którzy zginęli w tej strasznej katastrofie.

Szanowni Państwo!

Wśród zgromadzonych tutaj, przy pomniku jest wiele osób, które mówią o sobie: pokolenie JP II. Wielu z nas urodziło się i wychowało w czasach, gdy papieżem był Polak. Wiele pokoleń wzrosło i wychowało się w czasach papieskich pielgrzymek, w czasach papieskiego nauczania, kierowanego do młodych całego świata.

To 16 X 1978 r., prawie 37 lat temu zagrzmiało donośne: „Habemus Papam” i Kardynał Wojtyła zasiadł na stolicy piotrowej. Gdy myślimy o tych wydarzeniach, aż trudno uwierzyć, że już 10 lat minęło gdy cały świat obiegła wiadomość o odejściu świętego Jana Pawła II. Ze wzruszeniem towarzyszyliśmy naszemu Papieżowi w ostatnich chwilach życia, gdy dawał nam lekcję chrześcijańskiego cierpienia i odchodzenia. Dzisiaj stoi przed nami nowe wielkie zadanie. Musimy tę miłość do Jana Pawła II, tę wielką ufność, zamienić w prawdziwą, trwałą pamięć. Tak, jak w dobrej rodzinie nigdy nie umiera pamięć o przodkach, tak i w naszym narodzie nie może umrzeć pamięć o świętym Janie Pawle II. Dla nas, Jan Paweł II, jest nie tylko naszym świętym, ale jest także jednym z wielkich ojców narodu i jedną z największych postaci polskiej historii. Dlatego im mniej Polaków ze względu na upływ czasu, będzie miało osobiste wspomnienia z czasów pontyfikatu Wielkiego Rodaka, tym bardziej liczyć się będzie pamięć o wartościach i zasadach, które nam pozostawił.

Ojciec święty zawsze w centrum swojej uwagi i posługi duszpasterskiej stawiał człowieka, zwłaszcza człowieka młodego, który potrzebuje najwięcej wsparcia. Nazywamy go Wielkim, bo był człowiekiem wielkiej modlitwy, wielkiej miłości do drugiego człowieka i wielkiej miłości do swojej umiłowanej Ojczyzny. Dlatego powinniśmy zaufać jego naukom, bo jego wielkim pragnieniem było nasze szczęście i nasze dobre życie.

Każdego dnia widzimy, że w świecie mediów, w świecie internetu, masowej rozrywki, propagowany jest konsumpcyjny model życia. Brakuje w nim troski o nasze duchowe życie. Młody człowiek słyszy zewsząd, że musi się zająć swoimi sprawami, że musi zadbać o przyszłość, że czeka go nieustająca rywalizacja na rynku pracy, rywalizacja o dostęp do zasobów umożliwiających wygodne i dostatnie życie. W reklamach spotykamy zachętę, aby gromadzić coraz więcej, aby otaczać się coraz większą liczbą rzeczy. Niejednokrotnie ulegamy. W takim świecie trudno jest zrozumieć wezwanie do miłosierdzia. Posługa miłosierdzia nie polega jedynie na składaniu ofiar przez najbogatszych.

Wyobraźnia miłosierdzia o której mówił Papież, to zdolność dostrzegania potrzebujących żyjących obok nas i zdolność niesienia im konkretnej pomocy. To zdolność patrzenia na otaczający nas świat z miłością, ale przede wszystkim z troską.

Często docierają do nas prośby o wysłanie SMS-a, o przyłączenie się do akcji charytatywnych, promocyjnych, czy dokonanie przelewu na jakiś szczytny cel. Wielu z nas odpowiada na nie. Jednak prawdziwa moc miłosierdzia to potrzeba serca, które widzi, potrzeba serca, które rozumie, potrzeba serca które działa na rzecz zmiany. Dotyczy to zarówno zwykłego obywatela, jak i władz samorządowych, przedstawicieli duchowieństwa czy innych grup społecznych i zawodowych.

Papież, święty Jan Paweł II wskazywał młodym dobrą drogę, zachęcał do odważnej wiary. Prosił o piękne świadectwo. Papież czynił tak wbrew panującej modzie, wbrew oczekiwaniom liberalnych środowisk i mediów. Zależało mu na tym, aby młodzi ludzie nie przegrali życia, aby nie stracili największego daru, daru życia i miłości.

Papież Polak uczył nas jak odnosić się do drugiego człowieka. Na jednym ze swoich spotkań z wiernymi mówił: „piękne życie, pełne marzeń i wspaniałych celów, życie ciekawe i bogate, jest nieodłącznie związane z pracą, z odpowiedzialnością za siebie i drugiego człowieka, ze zdolnością samokontroli i wyrzeczeń. Jako dojrzali chrześcijanie bądźcie więc świadkami pracowitości i uczciwości, świadkami zaangażowania w życie rodziny, parafii i szkoły, świadkami dobrego życia wypełnionego szlachetnymi celami”.

Papież prosił Nas, abyśmy budowali cywilizację życia i cywilizację miłości. Przypominał nam, że mamy troszczyć się o życie, które nam powierzono, ale także o życie osób słabszych, potrzebujących naszej pomocy, naszego oddania i miłości. W polskim Parlamencie prosił, abyśmy tworzyli państwo, które jest „wrażliwe na potrzeby konkretnego człowiek, szczególnie ubogiego i słabego”.

Drodzy Państwo!

Wyrażam wielką wdzięczność za waszą obecność! Najserdeczniej dziękuję Wam za to, że chcecie pamiętać o świadectwie świętego Jana Pawła II. Pamiętam przed laty swój udział w nabożeństwie z Ojcem Świętym, pamiętam entuzjazm z tamtych dni. Mam nadzieję, że dzisiejsza uroczystość przyczyni się do tego, aby pamiętać o świętym Janie Pawle II i jego nauczaniu nigdy nie przeminęły.

Dziękuję wszystkim, których zaangażowanie i praca zaowocowały dzisiejszą uroczystością”.

Uroczystości rocznicowe uświetnił koncert w wykonaniu Chóru „Cantilena” oraz obecność pocztów sztandarowych z gminnych jednostek OSP i wszystkich szkół.
































Dodano: 22-04-2015 15:38


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie



Newsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.










stat4u