Data:
Czwartek, 23.11.2017
Imieniny:
Adeli, Felicyty, Klemensa
Szukaj:Rocznica Cudu nad Wisłą w Małkini


   W Małkini w obchodach tego święta, uczestniczyły władze gminy na czele z Wójtem Markiem Kubaszewskim, Radnymi Rady Gminy, Radnymi Rady Powiatu, dyrektorami szkół i kierownikami jednostek podległych Urzędowi Gminy oraz delegacjami organizacji działających na terenie gminy, dziećmi i młodzieżą oraz społeczeństwem gminy. W obchodach ponadto brały udział poczty sztandarowe.
   W trakcie uroczystości złożono wieńce na symbolicznym pomniku na cmentarzy żołnierskim, jak i pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego przy ulicy Nurskiej.
   Przed mszą święta do mieszkańców gminy zwrócił się Wójt Kubaszewski, dziękując za liczne przybycie na ceremonię, co świadczy, jak podkreślił Wójt Kubaszewski, o wielkim patriotyzmie społeczności małkińskiej. W swym wystąpieniu Wójt Kubaszewki mówił ponadto o małkińkich symbolach niepodległości, o męstwie i waleczności całego narodu, o polskiej tożsamości, tradycji i głębokiej wierze. Kończąc swe wystąpienie Wójt Kubaszewski życzył wszystkim mieszkańcom gminy, aby ich wspólne wysiłki, wytrwałość, zgoda, życzliwość przyniosły całej gminie wzrost gospodarczy i dobrobyt.
   Należy podkreślić, że od kilku lat w małkińskich obchodach świąt narodowych organizowanych przez Urząd Gminy i GOK zawsze bierze udział bardzo duża grupa ludzi, co należy odnotować jako pozytywny fakt.

Foto: Piotr Janiak

Dodano: 2005-08-17 09:35:56


Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski Małkinia Górna 2018

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna w latach 2016 - 2022

Program Rewitalizacji Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022

Oświata

Wykaz sołectw

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Biblioteka Publiczna w Małkini Górnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gospodarka odpadami

Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Małkinia Górna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminna Wideoteka

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Małkini Górnej poprzez udostępnienie internetu 90 gospodarstwom domowym i utworzenie 3 PIAP

Mapa Gminy

hammaro.se

Nadbużańska Noc Świętojańska

Herb i Flaga Gminy Małkinia Górna

Między Bugiem a Narwią

Gospodarstwo Agroedukacyjne

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Urzedowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieNewsletter
Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowosciach w naszym serwisie wpisz swójadres email.


stat4u